Dočasné pozastavenie výroby vakcín

Testovanie

Vážení klienti,
od 1. 1. 2023 dočasne pozastavujeme výrobu autovakcín. Dôvodom je nutné doplnenie vyžadovanej legislatívy a zmena platných štandardov súvisiacich s výrobou autovakcín.

Ubezpečujeme Vás, že si uvedomujeme význam autovakcín a máme eminentný záujem pokračovať v ich výrobe. Znovuzavedenie prípravy autovakcín bude uvedené na našej stránke www.hagy.sk.

Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na spoluprácu.

Ing. Slavko Rodák
riaditeľ