Koniec výroby autovakcín

Testovanie

“Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy týmto oznamuje, že s definitívnou platnosťou ukončil výrobu
autovakcín/ stock vakcín.”