Mimopľúcna TBC

Oddelenie mimopľúcnej TBC, chirurgie, urológie a gynekológie


primár oddelenia:

MUDr. Alexander Dančík

lekári:
MUDr. Adnan Saade
MUDr. Ľubomír Kačo
MUDr. Ján Čičila

vedúca sestra:
Mgr. Katarína Kunová

 

Umiestnenie:

Oddelenie sa nachádza na 5. poschodí A traktu nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Ako to vyplýva z názvu oddelenia je jeho úzkou špecializáciou diferenciálna diagnostika a liečba mimopľúcnej tuberkulózy (tbc).
Toto infekčné ochorenie postihuje najčastejšie pľúca, ale mimo nich aj iné orgány tela: pohrudnicu, orgány brucha, kosti a kĺby, lymfatické uzliny, urogenitálny trakt, ale aj kožu či prsník. U mladých žien aj preliečená tbc môže byť príčinou sterility alebo spôsobovať bolesti v dutine brušnej.

Všeobecná chirurgia pre dospelých:

V rámci všeobecnej chirurgie robí naše oddelenie diagnostiku a chirurgická liečbu:
– ochorení vnútrobrušných orgánov:  tenkého a hrubého čreva, konečníka, žlčníka,
– plánovanú operáciu brušnej steny: prietrže (pruh), klasicky aj laparoskopicky, nezhubné i zhubné nádory brušnej steny
– diagnostiku a chirurgickú liečbu žíl: varixy DK, diagnostiku zápalových ochorení ciev, ochorenia ciev konečníka – hemoroidy – a to klasickými druhmi operácií hemoroidov.

Laparoskopické operácie sú už pravidelne prednostne indikované pri operáciách: žlčníka, diagnostických operáciách v urológii a gynekológii.

V rámci urológie:

– diagnostiku a konzervatívnu ochorení urotraktu: obličiek, močového mechúra, predstojnej žľazy (prostata), či semenníkov (testes)
– v rámci diagnostiky sa robia endoskopické vyšetrovacie metódy: cystoskopia, rektoskopia.

V rámci gynekológie:

– diferenciálnu diagnostiku zápalových ochorení ženských pohlavných orgánov, porúch menštruačného cyklu (častého či nepravidelného menštruačného krvácania)
– diagnostiku aj liečbu sterility, pričom oddelenie má k dispozícii aj sexuológa s možnosťou vyšetrenia aj partnera
– operácie nezhubných i zhubných nádorov pošvy, maternice a adnex
– bolestivé syndrómy v podbruškách (“abdomen pain syndrom”) aj s videoasistovaným prístupom či celkom miniinvazívnym prístupom.

Tak ako to je uvedené pri operáciách chirurgických a niektorých urologických, aj väčšinu gynekologických operácií robíme viacerými prístupmi, pričom uprednostňujeme miniinvazívny – laparoskopický postup. Často sa však robí aj vaginálny prístup alebo hysteroskópia.

Niektoré operácie je možné dohodnúť aj ako ambulantné i v rámci miniinvazívnej chirurgie.Pre pacientov:

Oddelenie má 20 lôžok, disponuje dvojlôžkovými až štvorlôžkovými izbami a nadštandardnou izbou. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.

Najväčšou našou snahou je, aby od nás odchádzali pacienti so zlepšeným zdravotným stavom a s pocitom, že pobyt na našom oddelení bol pre nich predovšetkým užitočný, ale aj príjemný.

O každého pacienta sa v priebehu hospitalizácie stará jeho ošetrujúci lekár, ktorý riadi vyšetrenia, liečbu a má dokonalý prehľad o jeho zdravotnom stave a potrebách.

Veľmi dôležitým doplnkom činnosti nášho oddelenia je úzka spolupráca so skúseným personálom samostatného rehabilitačného oddelenia, ktoré je organickou súčasťou ústavu. Tým sa výrazne zvyšuje kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti predovšetkým pre pacientov s postihnutím pohybového ústrojenstva, ale aj ostatným.

Súčasťou poskytovaných služieb oddelenia sú aj chirurgická a konziliárna gynekologická ambulancia, ktoré slúžia aj ako konziliárne ambulancie pre iné oddelenia ústavu.
Sú to špecializované ambulancie, kde pracujú vysoko erudovaní lekári a poskytujú celú škálu vyšetrení a v prípade potreby navrhujú spôsob liečby i s potrebou eventuálnej hospitalizácie – iste Vám dáme možnosť dohodnutia termínu hospitalizácie podľa stavu naliehavosti ochorenia a v čo najkratšom čase.


Pred plánovaným (nie urgentným) operačným výkonom doporučujeme priniesť so sebou interné predoperačné vyšetrenia (s popisom rtg hrudníka a EKG), ktoré tiež obsahuje vyšetrenia KS + Rh faktoru, KO, glukózy, urey, kreatinínu, Bi, AST, ALT, ALP, hladiny iontov – Na, K, Cl, vyšetrenie zrážanlivosti krvi – Quick, APTT, INR.


 
Kontakty:

Alexander.Dancik@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 266 pracovňa primára
052/4414 380 gynekológ
052/4414 255 chirurg
052/4414 215 ordinácia sestier
052/4414 235 telef. linka pre kontakt s pacientmi