Očné oddelenie

primár oddelenia:
MUDr. Jarmila Fabianová
lekári:
MUDr. Viera Kovaříková
MUDr. Zuzana Kizová
MUDr. Anna Králiková – MD
vedúca sestra:
Mgr. Tatiana Fialová

 

Umiestnenie:

Očné oddelenie sa nachádza na 1. poschodí v trakte A nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Očné oddelenie NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy má 25 lôžok, je špecializované pracovisko s celoslovenskou pôsobnosťou, zamerané na diagnostiku, diferenciálnu diagnostiku a liečbu zápalových ochorení oka, prevažne vnútroočných. Poskytuje ústavnú aj ambulantnú starostlivosť.

Pracovisko je tiež konzultačným centrom a vzdelávacím centrom pre chronické a zápalové choroby oka. Od 1990 slúži ako školiace miesto SZU pre oftalmológov v predatestačnej príprave.

Indikácie liečby na očnom oddelení:
– zápaly dúhovky, vráskovca, sklovca, sietnice, cievovky a sietnicových ciev,
– zápaly zrakového nervu,
– zápaly rohovky,
– zápaly bielka,
– diferenciálna diagnostika zápalových a degeneratívnych vnútroočných ochorení.

Okrem starostlivosti o hospitalizovaných pacientov očné oddelenie poskytuje:
špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre pacientov so zápalovými chorobami oka, hlavne vnútroočnými,
– konzultačné služby pre oftalmológov,
– oftalmologickú starostlivosť v rozsahu nešpecializovanej očnej ambulancie.

Spôsob odosielania pacientov na hospitalizáciu:
Pacientov s akútnym stavom je možné prijať ihneď po telefonickom objednaní očným lekárom, pokiaľ to kapacita oddelenia dovoľuje. Pacient prinesie so sebou vypísaný Návrh na liečenie, ktorý vypíše odosielajúci očný lekár.
Pacientov s chronickým ochorením objednávame podľa kapacity oddelenia na základe vypísaného a doručeného Návrhu na liečenie, ktorý vypíše odosielajúci očný lekár. Pacient dostane pozvánku na liečenie na svoju adresu poštou.
Pacientov na diferenciálno – diagnostický pobyt prijímame podľa aktuálneho stavu, buď ako pacientov s akútnym resp. chronickým stavom. Vid vyššie.

Potrebné údaje v Návrhu na liečenie:
– osobné údaje pacienta (meno, rodné číslo, bydlisko),
– zdravotná poisťovňa pacienta,
– stručná anamnéza a doterajšia liečba,
– diagnóza a objektívny aktuálny očný nálezu pacienta,
– iné závažné ochorenia, a liečba /onko, DM…/,
– u pacientov starších ako 70 rokov a u pacientov so srdcovo-cievnym ochorením vyjadrenie internistu o prípadnej kontraindikácii pobytu vo vysokohorskej polohe,
– dátum vystavenia návrhu, pečiatka a podpis odosielajúceho lekára.

Pacienti budú pozvaní podľa poradia a akútnosti stavu, pozvánka na liečenie je adresovaná na uvedenú adresu pacienta.

Prístrojové vybavenie:
Štrbinové lampy Haag Streit
Panfundoskopické šošovky
Oftalmoskopy Heine
LCD optotypy – OCULUS
Auto/Ref/Kerato/Tono/Tonometer – TONOREF™ III
Humphrey Field Analyzer  3 -počítačový perimeter ZEISS
SD -OCT Optovue
Mydriatická a nonmydriatická Funduskamera Canon


Pre pacientov:

Dĺžka hospitalizácie:
5-15 pracovných dní v závislosti od závažnosti očného nálezu.

Ubytovanie:
Pacienti sú ubytovaní v 2 lôžkových izbách.
Disponujeme s 1 apartmánom pre 1 – 2 osoby. Apartmán pozostáva z 2 miestností. Apartmán z tech. príčin t. č. nie je k dispozícii !!!
Vybavenie: malá kuchynská linka, TV, vlastné WC a sprcha.
Poplatok za nadštandardnú službu je podľa platného cenníka.

Čo môžete očakávať od liečby na očnom oddelení vo Vyšných Hágoch?
– vysokú odbornosť a profesionalitu zdravotníckeho personálu s dlhoročnými skúsenosťami s liečbou a diagnostikou zápalových ochorení oka,
– široké diferenciálne diagnostické možnosti, ktoré zabezpečujú dobre vybavené laboratória a iné oddelenia ústavu,
– príjemné prostredie v liečebnom ústave uprostred krásnej tatranskej prírody,
– ideálne podmienky pre klimatoterapiu, ktorá je súčasťou liečby, pomáha rýchlejšie zvládať zápalový proces a stabilizáciu zápalových ochorení oka.

Ako sa môžete stať naším pacientom?
V prípade, že máte ochorenie, ktoré je indikované k liečbe na našom oddelení(pozri špecializácia), Váš očný lekár, po zhodnotení Vášho stavu, Vám vypíše a odošle návrh na liečenie. Na Vašu adresu Vám pošleme pozvánku. V prípade akútneho ochorenia prijímame pacientov ihneď po telefonickom dohovore odosielajúceho očného lekára.

Na ambulantné vyšetrenie, ktoré má charakter konzultácie odosiela zvyčajne očný lekár, vyšetriť Vás môžeme aj bez odporúčania v uvedených ambulantných hodinách (pozri špecializácia), ale len po predošlom telefonickom dohovore s lekárom.

Liečenie je hradené zdravotnou poisťovňou.

Radi Vám poskytneme bližšie informácie telefonicky na uvedených kontaktoch.


Návrh na očné odd.


 
Kontakty:

fabianovaocne@gmail.com

kovarikovaocne@gmail.com

kizovaocne@gmail.com


Informácie o školiacom mieste na očnom oddelení pri NÚTPCHaHCH vo Vyšných Hágoch

Školiteľ: MUDr. Jarmila Fabianová tel: 052/ 4414 257 , email: jfabianova5@gmail.com

Školiace miesto : Zápalové ochorenia oka , pre účastníkov pred atestáciou z oftalmológie

ŠM ŠŠ zápalové ochorenia oka  : trvanie- 5 dní , počet uchádzačov – 2

Prihlasovanie na ŠM : Erika Tóthová, referentka študijného odd. SZU Bratislava, kontakt: tel. 02/ 593 70 356, email : erika.tothova@szu.sk

Prihlasovanie na ubytovanie : sekretariát NÚTPCHaHCH : Emília Ondrejkovová tel: 052 4414 413
 

ŠM – Aktuálne termíny  pre šk. rok 2020/21

Termíny ŠM ŠŠ zápalové ochorenia oka Vyšné Hágy šk. r. – 2020/2021

07.09.202011.09.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
21.09.202025.09.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
05.10.202009.10.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
19.10.202023.10.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
02.11.202006.11.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
23.11.202027.11.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
07.12.202011.12.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
14.12.202018.12.2020NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
11.01.202115.01.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
25.01.202129.01.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
01.02.202105.02.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
15.02.202119.02.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
08.03.202112.03.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
22.03.202126.03.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
12.04.202116.04.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
26.04.202130.04.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
10.05.202114.05.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
24.05.202128.05.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
07.06.202111.06.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2
14.06.202118.06.2021NÚTPCHaHCH očné odd. Vyšné Hágy2