OPaF 5

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 5.


primár oddelenia:

MUDr. Margita Bučeková

zástupca primára:
MUDr. Monika Nečesaná

lekári:
MUDr. Zlatica Pitoňáková
MUDr. Jana Diabelková
MUDr. Petra Hrušková

vedúca sestra:
Mgr. Lýdia Liptáková

 

Umiestnenie:

OPaF 5 sa skladá z dvoch oddelení, ktoré sú umiestnené na 3. poschodí C traktu a 5. poschodí B traktu ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Poskytuje komplexnú starostlivosť pacientom s ochoreniami respiračného systému, zaoberá sa diagnostikou a liečbou primárnych akútnych i chronických ochorení, ako i ochoreniami so sekundárnymi prejavmi na orgánoch dýchacieho systému.

Špecializuje sa na ochorenia pohrudnice.

Súčasťou oddelenia je empyémová ambulancia-diagnostické, evakuačné pleurálne punkcie, hrudné drenáže s možnosťou pleurodézy a lokálnej fibrinolytickej liečby, transparietálne biopsie.


Diagnostické a terapeutické možnosti:
•    spolupráca s Klinikou anestézie a intenzívnej medicíny a Jednotkou intenzívnej starostlivosti pri riešení akútnych stavov,
•    spolupráca s Centrom hrudníkovej chirurgie,
•    spolupráca s Oddelením mimopľúcnej TBC, chirurgie, urológie a gynekológie,
•    funkčná diagnostika,
•    endoskopické pracovisko – bronchoskopické a gastroskopické výkony,
•    Radiodiagnostické pracovisko,
•    konziliárne služby – oftalmológ, neurológ, otorinolaryngológ, dermatológ, imuno-alergológ, gynekológ, urológ,
•    rehabilitácia.Pre pacientov:

Lôžková časť je prepojená s inými oddeleniami nášho ústavu, s laboratóriom, s rádiodiagnostickým oddelením, s lekárňou a s informačným počítačovým systémom s komplexným využitím.

Lôžková časť oddelenia má kapacitu 49 lôžok, ide prevažne o 3-4 lôžkové izby a 1 nadštandardnú izbu. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka. Záujemca o nadštandardnú izbu musí svoju požiadavku z kapacitných dôvodov nahlásiť vopred.

Väčšina izieb je lokalizovaná na južnú stranu, ma zabudovaný centrálny rozvod kyslíka.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu.


Pomôcť Vám je našou absolútnou prioritou.


 
Kontakty:

OPaF5@vhagy.sk
Margita.Bucekova@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 272 MUDr. Bučeková – pracovňa primára
Pri neprítomnosti primára, volať MUDr. Monike Nečesanej kl. 260.
052/4414 348 lekári 5. posch.
052/4414 260 lekári 3. posch.
052/4414 218 ordinácia 5. posch.
052/4414 220 ordinácia 3. posch.
052/4414 240 (239) telef. linka pre kontakt s pacientmi 3. posch.
052/4414 238 telef. linka pre kontakt s pacientmi 5. posch.