Návštevy pacientov

Od 13. 9. 2021 platí prísny zákaz návštev pacientov v NÚTPCHaHCH!