Štatutárny orgán

Generálny riaditeľ: Ing. Jozef Poráč, MPH
Jozef.Porac@vhagy.sk
052/4414 412

Medicínska riaditeľka: MUDr. Alena Gallová, MBA
Alena.Gallova@vhagy.sk
052/4414 414

Ekonomická riaditeľka: Ing. Agáta Jenčová
Agata.Jencova@vhagy.sk
052/4414 418

 
Organizačná štruktúrapdf formát