Internet

Poskytujeme Vám bezplatné WiFi pripojenie na internet, aby ste mohli prostredníctvom neho komunikovať so svetom aj počas Vašej hospitalizácie.

Postup pri pripájaní:

  1. Vyskúšajte na svojom zariadení viditeľnosť našej siete, tá má názov Pacienti_WIFI.
  2. Signál je dostupný na lôžkových oddeleniach a ambulanciách v čase od 6:00 do 22:00 hod.

Ďakujeme