Rozhodnutie ÚRSO

Rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví v pdf prílohe.