Patológia

Patológia


primár oddelenia:

MUDr. Adela Vrbenská, PhD.

lekár:
MUDr. Martin Kopřiva

vedúca sestra:
Mgr. Zuzana Štofanová

 

Umiestnenie:

Oddelenie patológie sa nachádza v samostatnej budove severne od hlavnej budovy ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie patológie vyšetruje bioptický a cytologický materiál pacientov NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.

Cieľom vyšetrenia bioptického a cytologického materiálu pacientov liečených v našom ústave je stanovenie/potvrdenie diagnózy ochorenia. Stanovenie presnej diagnózy umožňuje cielenú liečbu pacienta a tým samozrejme aj primerané výsledky liečby. U mnohých ochorení bez mikroskopického vyšetrenia nie je možné diagnózu ochorenia stanoviť.

Oddelenie sa špecializuje predovšetkým na zápalové a nádorové ochorenia pľúc a dýchacích ciest, na ochorenia týmusu (detskej žľazy) a na ochorenia medzihrudia.
Vyšetruje tiež iné biologické materiály určené na bioptické a cytologické vyšetrenie.

Na oddelení sa vyšetrujú a diagnostikujú tieto materiály:
– všetky operačné materiály pľúcnej a mimopľúcnej chirurgie, ako sú odstránené pľúcne laloky pre zápal alebo nádor, nádory detskej žľazy, nádory medzihrudia, odobraté lymfatické uzliny, orgány brušnej dutiny, obličky, žlčníky, nádory mliečnej žľazy, nádory semenníka, prostaty, excízie z kože, a iné materiály,
– drobné excízie odobraté pri endoskopickom vyšetrení, hlavne excízie pri bronchoskopii zo sliznice priedušky a gastroskopii zo sliznice žalúdka,
– tkanivo odobraté punkčnou biopsiou, ako je biopsia cez hrudnú stenu, cez stenu priedušky, z kosti napr. stavca chrbtice, z prostaty,
– kyrety sliznice maternice,
– široká paleta cytologických materiálov, hlavne materiály odobraté pri pľúcnych ochoreniach pri bronchoskopii, pri rôznych punkciách dýchacích ciest a pľúc, pri rôznych výpotkoch hrudných, ale aj iné cytologické materiály, ako je cytológia čapíka maternice s cieľom včasnej diagnózy rakoviny čapíka maternice.

Tieto vyšetrenia trvajú niekoľko desiatok hodín, podľa náročnosti metodík.

Materiál je však možné spracovať aj počas operácie ako tzv. peroperačnú biopsiu, kedy je možné stanoviť diagnózu ochorenia mikroskopicky behom niekoľkých minút, čo umožňuje lepšiu orientáciu v postupe operujúceho chirurga.

V niektorých oblastiach Oddelenie patológie poskytuje konzultačné služby aj pre iné ústavy v Tatrách.

Pri spracovávaní a diagnostikovaní vyššie uvedeného materiálu sa používajú presne stanovené pracovné postupy kvalifikovanými pracovníkmi (laborantmi a lekármi oddelenia).

Okrem základných farbení tkaniva/cytologického materiálu sa používajú rôzne tzv. špeciálne farbenia na dôkaz napr. Helicobacter pylori v sliznici žalúdka, prítomnosti plesní v tkanive alebo bacilov tuberkulózy v pľúcnom tkanive alebo na dôkaz iných látok v tkanive.

Oddelenie v diagnostike využíva širokú paletu monoklonálnych protilátok v tej časti patológie, ktorá sa nazýva imunohistochémia. Imunohistochémia slúži predovšetkým na presnú diagnostiku nádorov a presná diagnostika nádoru je nutná pre adekvátnu liečbu nádoru. Imunohistochémia slúži tiež na stanovenie tzv. hormonálnych receptorov pri rakovine prsníka, dôležitých pri liečbe rakoviny prsníka.

Pre pacientov:

Nie je možné na malej ploche uviesť všetky možnosti vyšetrení, ktoré sa vykonávajú na Odd. patológie za účelom stanovenia presnej diagnózy pacienta, liečeného v ústave vo Vyšných Hágoch. Eventuálne otázky záujemcov preto radi zodpovieme na našich tel. číslach alebo e-mailom.

Kontakty:

Adela.Vrbenska@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 258 pracovňa primára
052/4414 271 lekár
052/4414 318 laboratórium
052/4414 316 laboratórium