Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy bol veľkoryso postavený v prekrásnom prostredí južného úbočia Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 1100 m. Projekty boli vypracované v roku 1933 a s výstavbou sa začalo na jeseň roku 1934. Projekt vypracovala pražská firma Ing. Libra a Ing. Kahn, ktorá z poverenia generálneho investora – Ústrednej sociálnej poisťovne – vykonávala autorský aj stavebný dozor. Pri projektovaní sa využili bohaté poznatky a skúsenosti z výstavby podobných zariadení v Európe. Vznikol projekt, ktorý svojou koncepciou a moderným chápaním zodpovedal ďalekej budúcnosti, takže aj dnes patrí ústav medzi moderné zdravotnícke zariadenia v Slovenskej…

Čítať viac

Najnovšie príspevky

+

"Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgieVyšné Hágy týmto oznamuje, že s definitívnou platnosťou ukončil výrobuautovakcín/ stock vakcín."

Čítať viac

Problematika tuberkulózy na Slovensku aktuálne Autori: doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc.,           PhDr. Jana Švecová, MBA Pracovisko:  NUTPCHaHCH Vyšné Hágy, Národný…

Čítať viac

Stabilizačný príspevok - zásadné informácie Dohoda o poskytnutí stabilizačného príspevku

Čítať viac