Bohoslužby

Pacienti hospitalizovaní v NÚTPCHaHCH sa môžu zúčastniť bohoslužieb slúžených v priestoroch ústavu (kaplnka resp. kinosála) alebo môžu požiadať o duchovnú službu, ktorá je pomocou komplementárnej starostlivosti o trpiaceho človeka zo strany cirkvi.
Informácie o bohoslužbách sú uverejnené na informačných tabuliach v spoločenských priestoroch ústavu na 4. poschodí.

Kontakty:

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Vysoké Tatry
Nový Smokovec 113
062 01  Starý Smokovec
Tel.: 052/442 51 74
mail: farnost.tatry@gmail.com; vysoke_tatry@kapitula.sk
Web: www.rkctatry.sk

Evanjelická cirkev a.v. vo Vysokých Tatrách
Nový Smokovec 19227
062 01 Starý Smokovec
Tel.: 052/442 21 52