Lieky

Počas pobytu v nemocnici vám všetky lieky ordinuje ošetrujúci lekár a podáva sestra. Keď užívate niektoré lieky k liečbe špecifického ochorenia, vezmite si ich so sebou do nemocnice a odovzdajte po príchode na oddelenie sestre. Ošetrujúci lekár ich zaradí do spektra liekov, ktoré vám budú podávané v priebehu nemocničnej liečby. Pretože je veľmi dôležité koordinovať vašu liečbu, prosíme neužívajte v priebehu pobytu v nemocnici žiadne lieky o ktorých nevie ošetrujúci lekár, a to ani tie, ktoré bežne užívate doma. Všetky potrebné lieky budete dostávať od sestier v presnej dávke a v presný čas.