Dotazník spokojnosti

Vážení pacienti, chceme sa Vám poďakovať, že ste si pre svoju hospitalizáciu vybrali práve naše zdravotnícke zariadenie. Dúfame, že ste boli spokojní so službami nášho odborného tímu. Zároveň Vám ponúkame možnosť vyplnenia anonymného dotazníka, kde sa môžete vyjadriť, ako ste boli počas hospitalizácie s našou prácou spokojní. Tento dotazník nám pomôže pri hľadaní problémov a nedostatkov, aby sme ich mohli v budúcnosti odstrániť. Je pre nás akousi spätnou väzbou, ktorá nám v tom pomôže. O jeho vyplnenie Vás prosíme, či už ste boli spokojní, alebo nespokojní. Takto sa k nám dostanú všetky Vaše pripomienky. Tlačivo dotazníka je prístupné na oddelení. Vyplnený dotazník hodíte do schránky, ktorá sa nachádza v spoločných priestoroch ústavu na 4. poschodí. V prípade, ak dotazník nie je na oddelení voľne k dispozícii, je možné vyžiadať si tento dotazník od sestry.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.