Dotazník spokojnosti

Vážení pacienti, chceme sa Vám poďakovať, že ste si pre poskytnutie zdravotnej starostlivosti vybrali práve naše zdravotnícke zariadenie. Dúfame, že ste boli spokojní so službami nášho odborného tímu. Zároveň Vám ponúkame možnosť vyplnenia anonymného dotazníka, kde sa môžete vyjadriť, ako ste boli s našou prácou spokojní. Tento dotazník nám pomôže pri hľadaní problémov a nedostatkov, aby sme ich mohli v budúcnosti odstrániť. Je pre nás spätnou väzbou, ktorá nám v tom pomôže. O jeho vyplnenie Vás prosíme, či už ste boli spokojní alebo nespokojní. Takto sa k nám dostanú všetky Vaše pripomienky.
Tlačivo dotazníka je prístupné na oddelení alebo v čakárni ambulancie. Vyplnený dotazník hodíte do schránky, ktorá sa nachádza v spoločných priestoroch ústavu na 4. poschodí. V prípade, ak dotazník nie je na oddelení voľne k dispozícii, je možné vyžiadať si tento dotazník od sestry.
Ak ste dotazník počas návštevy nášho ústavu nevyplnili, máte možnosť tak urobiť aj vyplnením elektronického dotazníka na tejto internetovej stránke nižšie.

Ďakujeme Vám za spoluprácu.
 

Dotazník spokojnosti ambulantného pacienta
Dotazník spokojnosti hospitalizovaného pacienta