Etická komisia

Sídlo: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Predseda komisie: PharmDr. Pavlína Kočišová, kontakt: 052/4414 386, Pavlina.Kocisova@vhagy.sk
Podpredseda komisie: PhDr. Jana Švecová, MBA
Tajomník komisie: JUDr. Blanka Smolejová, kontakt: 052/4414 511
Členovia komisie:

predseda komisiePharmDr. Pavlína Kočišová
podpredseda komisiePhDr. Jana Švecová, MBA
tajomník komisieJUDr. Blanka Smolejová
členovia komisieMUDr. Margita Bučeková
MUDr. Katarína Puškárová
MUDr. Ján Urban, PhD.
Mgr. Mária Kačová

Štatút Etickej Komisie
Cenník manipulačných poplatkov