Etická komisia

Sídlo: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Predseda komisie: PharmDr. Pavlína Dobáková, kontakt: 052/4414 386, Pavlina.Dobakova@vhagy.sk
Tajomník komisie: JUDr. Valéria Sopková, kontakt: 052/4414 405
Členovia komisie:
MUDr. Margita Bučeková
MUDr. Alexander Dančík
MUDr. Dalibor Piovarči
MUDr. Imrich Jonner
Mgr. Mária Kačová
PhDr. Jana Švecová, MBA
Mgr. Lýdia Liptáková
Mgr. Lukáš Stolárik
Mgr. Alexandra Richweiss

Štatút Etickej Komisie
Cenník manipulačných poplatkov