Etická komisia

Sídlo: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Predseda komisie: PharmDr. Pavlína Dobáková, kontakt: 052/4414 386, Pavlina.Dobakova@vhagy.sk
Tajomník komisie: JUDr. Valéria Sopková, kontakt: 052/4414 405
Členovia komisie:
MUDr. Margita Bučeková
MUDr. Dalibor Piovarči
MUDr. Imrich Jonner
Mgr. Mária Kačová
PhDr. Jana Švecová, MBA
Mgr. Lýdia Liptáková
Mgr. Lukáš Stolárik
Mgr. Alexandra Richweiss

Štatút Etickej Komisie
Cenník manipulačných poplatkov