Etická komisia

Sídlo: NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Predseda komisie: PharmDr. Pavlína Kočišová, kontakt: 052/4414 386, Pavlina.Kocisova@vhagy.sk
Podpredseda komisie: PhDr. Jana Švecová, MBA
Tajomník komisie: JUDr. Blanka Smolejová, kontakt: 052/4414 511
Členovia komisie:
MUDr. Margita Bučeková
MUDr. Dalibor Piovarči
MUDr. Ján Urban
MUDr. Katarína Puškárová
Mgr. Mária Kačová
Mgr. Lýdia Liptáková
Mgr. Lukáš Stolárik
Mgr. Alexandra Richweiss

Štatút Etickej Komisie
Cenník manipulačných poplatkov