Stabilizačný príspevok pre zdravotníckych pracovníkov