Výberové konania

Momentálne nie sú vyhlásené žiadne výberové konania.

Informačná povinnosť v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. je uvedená na www.hagy.sk v časti nemocnica.