Výberové konania

Generálny riaditeľ Národného ústavu TPCHaHCH vo Vyšných Hágoch vyhlasuje výberové konanie
na obsadenie týchto pracovných pozícií:

– momentálne nie sú vyhlásené žiadne nové výberové konania

Informačná povinnosť v zmysle zákona č.18/2018 Z.z. je uvedená na www.hagy.sk v časti nemocnica.