Parkovanie

V areáli a blízkom okolí ústavu je obmedzená možnosť parkovania. Pred hlavným vchodom sú vyhradené 2 parkovacie miesta pre invalidov. Parkovisko pred hlavným vchodom (za rampou) je vyhradené pre zamestnancov s parkovacou kartou. Vstup na parkovaciu plochu pred hlavným vchodom je možný len na platné povolenia vydané riaditeľom ústavu a povolený je tiež pre osoby s preukazom ZŤP alebo na čas potrebný na vyloženie a naloženie pacienta. Oprávnenie vstúpiť na vyhradené parkovisko (za rampou) majú len sanitné vozidlá, vozidlá zásobovania, vozidlá Policajného zboru SR a Požiarnej ochrany. Pacienti a návštevníci nemocnice môžu využiť obmedzenú kapacitu bezplatného parkovania na vyhradených parkoviskách.