OPaF 4 + bronchoskopická ambulancia

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 4.


primár oddelenia:

MUDr. Peter Kúkoľ

zástupca primára:
MUDr. Ján Urban, PhD.

lekári:
MUDr. Silvia Fečíková
MUDr. Jana Porvazníková
MUDr. Jana Kmiťová
MUDr. Andrej Šifra
MUDr. Ivana Vysokaiová

vedúca sestra:
Mgr. Jana Nahalková

 

Umiestnenie:

OPaF 4 sa skladá z dvoch oddelení označených ako 2A a 3A, ktoré sú umiestnené nad sebou na 2. a 3. poschodí v trakte A nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie sa zameriava najmä na diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení. Sme schopní diagnostikovať prakticky všetky pľúcne ochorenia, vrátane nádorov (zhubných aj nezhubných), zápalov pľúc, tuberkulózy, alergických ochorení vrátane bronchiálnej astmy a chronickej bronchitídy, ďalej ochorení, ktoré postihujú pľúcne interstícium (t.j. miesta, kde dochádza k výmene kyslíka a kysličníka uhličitého), ochorení pohrudnice, mediastina (vnútrohrudia) a pľúcnych ciev.

V diagnostike využívame najmodernejšie postupy, ako sú komplexné laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie techniky (CT, RTG, Ultrazvuk), kompletné funkčné vyšetrenia pľúc vrátane spiroergometrie, vyšetrenie priedušiek pomocou bronchoskopov tej najmodernejšej generácie, vrátane ultrazvukovej bronchoskopie, ktoré dokážu odhaliť zhubný nádor aj v tom prípade, ak nie je viditeľný pri normálnom bronchoskopickom vyšetrení, alebo ak je lokalizovaný v dosahu ultrazvuku mimo priedušnice a priedušiek. Sme priekopníkmi v intervenčnej bronchoskopii (prakticky jediní na Slovensku), kde riešime výrazné zúženia veľkých dýchacích ciest, zhubného aj nezhubného pôvodu pomocou rôznych postupov dilatácie priedušiek, odstraňovanie nádorov pomocou elektrokautera a argónovej plazmy, vkladanie vnútroprieduškových stentov na zabezpečenie priechodnosti veľkých dýchacích ciest. Tieto výkony robíme v celkovej anestézii. Venujeme sa problematike pľúcnej hypertenzie.

Samozrejme, že sa spoliehame na pomoc konziliárnych lekárov z rôznych odborov. Úzko spolupracujeme s oddelením hrudníkovej chirurgie. Poskytujeme tiež komplexné rehabilitačné procedúry.

Primár a lekári oddelenia sú aktívni v prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti.


Pre pacientov:

2A oddelenie je určené pre mužov a má 24 lôžok, prevažne dvojposteľových. Oddelenie má 10 kyslíkových lôžok. Sociálne zariadenia sú spoločné. K dispozícii je 1 nadštandardná izba. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.
3A oddelenie je určené pre ženy a má 24 dvojposteľových lôžok, sociálne zariadenia sú spoločné. 2 jednoposteľové lôžka so spoločným sociálnym zariadením sú za poplatok podľa platného cenníka. Oddelenie má 10 kyslíkových lôžok.

Izby sú orientované na juh.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu.


Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru.

MUDr. Peter Kúkoľ
Primár oddelenia


 
Kontakty:

OPaF4@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 328 pracovňa primára
052/4414 467 lekári 2.A
052/4414 253 lekári 3.A
052/4414 252 lekári 2.A
052/4414 212 ordinácia 2A
052/4414 213 ordinácia 3A