OPaF 4 + bronchoskopická ambulancia

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 4.


primár oddelenia:

MUDr. Imrich Jonner

lekári:
MUDr. Peter Kúkoľ
MUDr. Silvia Fečíková
MUDr. Ewa Teresa Černá
MUDr. Jana Jakubčáková

vedúca sestra:
Bc. Helena Slivková

 

Umiestnenie:

OPaF 4 sa skladá z dvoch oddelení označených ako 2A a 3A, ktoré sú umiestnené nad sebou na 2. a 3. poschodí v trakte A nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie sa zameriava najmä na diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení. Sme schopní diagnostikovať prakticky všetky pľúcne ochorenia, vrátane nádorov (zhubných aj nezhubných), zápalov pľúc, tuberkulózy, alergických ochorení vrátane bronchiálnej astmy a chronickej bronchitídy, ďalej ochorení, ktoré postihujú pľúcne interstícium (t.j. miesta, kde dochádza k výmene kyslíka a kysličníka uhličitého), ochorení pohrudnice, mediastina (vnútrohrudia) a pľúcnych ciev.

V diagnostike využívame najmodernejšie postupy, ako sú komplexné laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie techniky (CT, RTG, Ultrazvuk), kompletné funkčné vyšetrenia pľúc vrátane spiroergometrie, vyšetrenie priedušiek pomocou bronchoskopov tej najmodernejšej generácie, vrátane autofluorescenčnej a ultrazvukovej bronchoskopie, ktoré dokážu odhaliť zhubný nádor aj v tom prípade, ak nie je viditeľný pri normálnom bronchoskopickom vyšetrení, alebo ak je lokalizovaný v dosahu ultrazvuku mimo priedušnice a priedušiek. Sme priekopníkmi v intervenčnej bronchoskopii (prakticky jediní na Slovensku), kde riešime výrazné zúženia veľkých dýchacích ciest, zhubného aj nezhubného pôvodu pomocou rôznych postupov dilatácie priedušiek, odstraňovanie nádorov pomocou elektrokautera a argónovej plazmy, vkladanie vnútroprieduškových protéz stentov na zabezpečenie priechodnosti veľkých dýchacích ciest. Tieto výkony robíme v celkovej anestézii. Venujeme sa problematike pľúcnej hypertenzie.

Samozrejme, že sa spoliehame na pomoc konziliárnych lekárov z rôznych odborov. Úzko spolupracujeme s oddelením hrudníkovej chirurgie. Poskytujeme tiež komplexné rehabilitačné procedúry.

Primár a lekári oddelenia sú aktívni v prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti.Pre pacientov:

2A oddelenie je určené pre mužov a má 27 lôžok, prevažne dvojposteľových. Oddelenie má 10 kyslíkových lôžok. Sociálne zariadenia sú spoločné. K dispozícii je 1 nadštandardná izba. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.
3A oddelenie je určené pre ženy a má 27 lôžok, prevažne dvojposteľových. Oddelenie má 4 kyslíkové lôžka. Sociálne zariadenia sú spoločné.

Izby sú orientované na juh.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu.


Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru.

MUDr. Jonner Imrich
Primár oddelenia


 
Kontakty:

OPaF4@vhagy.sk
Imrich.Jonner@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 467 pracovňa primára
052/4414 253 lekári 3.A
052/4414 252 lekári 2.A
052/4414 212 ordinácia 2A
052/4414 213 ordinácia 3A
052/4414 233 telef. linka pre kontakt s pacientmi 3.A
052/4414 234 telef. linka pre kontakt s pacientmi 2.A