OPaF 4 + bronchoskopická ambulancia

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 4.


primár oddelenia:

MUDr. Peter Kúkoľ

zástupca primára:
MUDr. Ján Urban

lekári:
MUDr. Silvia Fečíková
MUDr. Jana Jakubčáková
MUDr. Imrich Jonner
MUDr. Jana Kmiťová
MUDr. Andrej Šifra
MUDr. Ján Urban

vedúca sestra:
Mgr. Jana Nahalková

 

Umiestnenie:

OPaF 4 sa skladá z dvoch oddelení označených ako 2A a 3A, ktoré sú umiestnené nad sebou na 2. a 3. poschodí v trakte A nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie sa zameriava najmä na diagnostiku a liečbu pľúcnych ochorení. Sme schopní diagnostikovať prakticky všetky pľúcne ochorenia, vrátane nádorov (zhubných aj nezhubných), zápalov pľúc, tuberkulózy, alergických ochorení vrátane bronchiálnej astmy a chronickej bronchitídy, ďalej ochorení, ktoré postihujú pľúcne interstícium (t.j. miesta, kde dochádza k výmene kyslíka a kysličníka uhličitého), ochorení pohrudnice, mediastina (vnútrohrudia) a pľúcnych ciev.

V diagnostike využívame najmodernejšie postupy, ako sú komplexné laboratórne vyšetrenia, zobrazovacie techniky (CT, RTG, Ultrazvuk), kompletné funkčné vyšetrenia pľúc vrátane spiroergometrie, vyšetrenie priedušiek pomocou bronchoskopov tej najmodernejšej generácie, vrátane autofluorescenčnej a ultrazvukovej bronchoskopie, ktoré dokážu odhaliť zhubný nádor aj v tom prípade, ak nie je viditeľný pri normálnom bronchoskopickom vyšetrení, alebo ak je lokalizovaný v dosahu ultrazvuku mimo priedušnice a priedušiek. Sme priekopníkmi v intervenčnej bronchoskopii (prakticky jediní na Slovensku), kde riešime výrazné zúženia veľkých dýchacích ciest, zhubného aj nezhubného pôvodu pomocou rôznych postupov dilatácie priedušiek, odstraňovanie nádorov pomocou elektrokautera a argónovej plazmy, vkladanie vnútroprieduškových protéz stentov na zabezpečenie priechodnosti veľkých dýchacích ciest. Tieto výkony robíme v celkovej anestézii. Venujeme sa problematike pľúcnej hypertenzie.

Samozrejme, že sa spoliehame na pomoc konziliárnych lekárov z rôznych odborov. Úzko spolupracujeme s oddelením hrudníkovej chirurgie. Poskytujeme tiež komplexné rehabilitačné procedúry.

Primár a lekári oddelenia sú aktívni v prednáškovej činnosti a publikačnej činnosti.Pre pacientov:

2A oddelenie je určené pre mužov a má 24 lôžok, prevažne dvojposteľových. Oddelenie má 10 kyslíkových lôžok. Sociálne zariadenia sú spoločné. K dispozícii je 1 nadštandardná izba. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.
3A oddelenie je určené pre ženy a má 24 dvojposteľových lôžok, sociálne zariadenia sú spoločné. 2 jednoposteľové lôžka so spoločným sociálnym zariadením sú za poplatok podľa platného cenníka. Oddelenie má 10 kyslíkových lôžok.

Izby sú orientované na juh.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu.


Vopred ďakujeme za prejavenú dôveru.

MUDr. Peter Kúkoľ
Primár oddelenia


 
Kontakty:

OPaF4@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 328 pracovňa primára
052/4414 467 pracovňa MUDr. Jonner
052/4414 253 lekári 3.A
052/4414 252 lekári 2.A
052/4414 212 ordinácia 2A
052/4414 213 ordinácia 3A
052/4414 234 telef. linka pre kontakt s pacientmi 2.A