Lekáreň

Nemocničná lekáreň


odborný zástupca:

PharmDr. Pavlína Kočišová

farmaceuti:
Mgr. Zuzana Prokopová
Mgr. Jakub Zima
PharmDr. Michaela Bizubová

farmaceutickí laboranti:
Nina Bellová
Nikola Kravčáková
Tatiana Slavkovská

technik pre zdravotnícke pomôcky:
Bc. Lucia Faltýnková

 

Umiestnenie:

Nemocničná lekáreň sa skladá zo 4 oddelení. Oddelenie klinickej farmácie a Oddelenie prípravy humánnych liekov sa nachádza na 1. poschodí C traktu. Oddelenie zdravotníckych pomôcok na prízemí D traktu. Oddelenie výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín verejnosti na 4. poschodí C traktu.

Prevádzková doba lekárne pre verejnosť:

PONDELOK – ŠTVRTOK:
PIATOK:

7:30 – 11:30 – – 12:00 – 14:00
7:30 – 11:30

Charakteristika:

Oddelenie klinickej farmácie:

 • zabezpečuje nákup humánnych liekov, ich uchovávanie a výdaj na oddelenia ústavného zdravotníckeho zariadenia
 • zabezpečuje konzultačnú a informačnú činnosť o humánnych liekoch oddeleniam ústavného zdravotníckeho zariadenia
 • podieľa sa na optimalizácii farmakoterapie, na sledovaní nežiaducich účinkov humánnych liekov a podáva o nich hlásenia
 • podieľa sa na racionálnom a ekonomickom podávaní humánnych liekov a ich vhodnom používaní
 • zabezpečuje uchovávanie a dispenzarizáciu vzoriek humánnych liekov určených na klinické skúšanie.

Oddelenie prípravy humánnych liekov:

 • zabezpečuje individuálnu prípravu humánnych liekov a hromadnú prípravu humánnych liekov mikrobiologickej kvality kategórie 2 – 4
 • zabezpečuje prípravu čistenej vody
 • zabezpečuje nákup liečiv, pomocných látok a obalov
 • uchováva a vydáva pripravené humánne lieky
 • zabezpečuje vstupnú kontrolu liečiv a pomocných látok na totožnosť

Oddelenie zdravotníckych pomôcok:

 • zabezpečuje nákup, uchovávanie a výdaj zdravotníckych pomôcok a diagnostík
 • vykonáva konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach zdravotníckym pracovníkom
 • podieľa sa na racionálnom a ekonomickom predpisovaní zdravotníckych pomôcok a ich vhodnom používaní

Oddelenie výdaja verejnosti:

 • zabezpečuje výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok, dietetických potravín a doplnkového sortimentu osobám v ambulantnej starostlivosti

Kontakty:

Vedúca Nemocničnej lekárne PharmDr. Pavlína Kočišová        052/44 14 705

Oddelenie klinickej farmácie – 1. posch.                                    052/44 14 386,  0903 991 201

                                                                                               lekaren@vhagy.sk

Oddelenie zdravotníckych pomôcok, prízemie                           052/44 14 492,  0903 380 619

                                                                                               zdravotnicke.pomocky@vhagy.sk

Oddelenie výdaja verejnosti, 4. posch.                                        052/44 14 726, 0903 381 089                                                                                                ver.lek@vhagy.sk