OPaF 2

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 2.


primár oddelenia:

MUDr. Róbert Slivka, PhD.

zástupca primára:
MUDr. Brigita Javorská

lekári:
MUDr. Brigita Javorská
MUDr. Stanislava Samselyová
MUDr. Katarína Hvizdová
MUDr. Katarína Koprušáková
MUDr. Miroslava Janowska
MUDr. Nikola Gulová
MUDr. Magdaléna Cisková
MUDr. Barbora Durcová, MSc

vedúca sestra:
Mgr. Jozefína Račeková

 

Umiestnenie:

OPaF 2 sa skladá z dvoch oddelení označených ako 2D a 3D, ktoré sú umiestnené nad sebou na 2. a 3. poschodí v trakte D nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie sa zameriava na diferenciálnu diagnostiku a liečbu celého spektra nešpecifických pľúcnych ochorení (zápaly pľúc, asthma bronchiale, chronická obštrukčná choroba pľúc, emfyzém, syndróm dráždivého kašľa), benígnych a malígnych ochorení pľúc (zhubné a nezhubné nádory pľúc, mediastina a pohrudnice), difúznych pneumopathií (sarkoidóza, idiopatická pľúcna fibróza, exogénne alergické alveolitídy, popôrodné pľúcne fibrózy, postihnutie pľúc u systémových chorôb spojiva a iných difúznych pneumopathií), mikroskopicky negatívnych pľúcnych mykobakterióz, pleurálnych výpotkov rôznej etiológie.

Oddelenie poskytuje pacientom so stenózou centrálnych dýchacích ciest paliatívnu resp. terapeutickú liečbu technikami intervenčnej bronchológie, akými sú: argon plazma koagulácia, elektrokauter, zavádzanie tracheobronchiálnych stentov.

V diagnostike sa opierame o menej invazívne techniky akými sú bronchoskópia vrátane autofluorescenčnej bronchoskópie, transbronchiálnych punkcií a biopsií patologických lézií pod kontrolou endobronchiálneho ultrazvuku (EBUS) alebo skiaskopie.

V rámci diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky vykonávame abdominálnu ultrasonografiu, sonografiu štítnej žľazy, krku, močového traktu, mäkkých štruktúr, prsníkov, hrudníka, mediastina a echokardiografické vyšetrenia pre potreby pacientov celého ústavu.

Pod ultrazvukovou kontrolou (a v súčasnosti už aj pod CT kontrolou) robíme diagnostické transtorakálne biopsie patologických lézií pľúc, mediastina, pohrudnice a hrudnej steny. Tieto biopsie pod USG kontrolou sme začali realizovať v roku 2002.

Venujeme sa problematike kardiopulmonálnych vzťahov najmä so zameraním na pľúcnu hypertenziu.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu. Na vyšetrenie v ambulancii je potrebné telefonicky sa objednať.

V liečbe našich pacientov veľmi úzko spolupracujeme s centrom hrudníkovej chirurgie nášho ústavu a taktiež aj s inými oddeleniami nášho resp. iného zdravotníckeho zariadenia po celom Slovensku.

Lekári odd. sú aktívni v prednáškovej a publikačnej činnosti. Sú pravidelnými účastníkmi odborných podujatí.

Na oddelení ročne odliečime priemerne 1100 pacientov s obložnosťou lôžkového fondu okolo 80%.Pre pacientov:

Celkový počet lôžok je 54. V roku 2010 prešlo oddelenie rekonštrukciou. Väčšina izieb na oboch odd. je dvojposteľových, menšia časť sú izby trojposteľové, sociálne zariadenia sú spoločné. Osem lôžok na každom oddelení je kyslíkových.

Na každom oddelení máme jednu nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym zariadením, sprchou, kuchynskou linkou, televízorom. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.

Záujemca o nadštandardnú izbu musí svoju požiadavku z kapacitných dôvodov nahlásiť vopred.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii, a to každý utorok v čase od 9.00 do 11.00 hod.. Je dobré si dohodnúť vyšetrenie v ambulancii aspoň deň vopred (viď kontakt na primára odd. resp. pneumologickú amb.)

Podmienkou prijatia pacienta k ústavnej liečbe (hospitalizácii) je vystavenie Návrhu na ústavnú liečbu. Návrh na ústavnú liečbu, po vyšetrení pacienta, vystavuje pneumológ, alergológ alebo onkológ. Samozrejme pacient môže byť prijatý k hospitalizácii aj po vyšetrení v našej pľúcnej ambulancii.

Preklad pacienta z inej nemocnice na naše oddelenie sa realizuje po telefonickej konzultácii príslušných lekárov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky. Radi Vám odpovieme.


 
Kontakty:

Robert.Slivka@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 281 pracovňa primára
052/4414 262 lekár
052/4414 263 lekár
052/4414 243 lekár
052/4414 222 ordinácia odd. 2D
052/4414 223 ordinácia odd. 3D