Broncho

Endoskopická (bronchoskopická) ambulancia


primár oddelenia:

MUDr. Peter Kúkoľ

samostatne pracujúci lekári:
MUDr. Róbert Slivka
MUDr. Margita Bučeková
MUDr. Peter Kúkoľ
MUDr. Jaroslava Havelková

 

Umiestnenie:
Endoskopické pracovisko sa nachádza na 5. poschodí medzi traktmi B a C nášho ústavu.
Bronchoskopická ambulancia organizačne patrí pod OPaF 4.

Špecializácia:
Je najväčšou a najkomplexnejšie vybavenou bronchoskopickou ambulanciou na Slovensku.

Na bronchoskopickej ambulancii sa ročne vykonáva cca 2600 vyšetrení.

Bronchoskopické vyšetrenie (vyšetrenie priedušiek) robíme z dôvodov:
– diagnostických (t.j. na určenie diagnózy)
– terapeutických (liečebných).

Dôvodom na diagnostické bronchoskopické vyšetrenie je podozrenie na pľúcny nádor, vykašliavanie krvi, kašeľ (dlhšie trvajúci, ev. zmena kašľa), úrazy hrudníka, vdychovanie škodlivých látok, ochrnutie hlasiviek a poškodenie pľúcneho interstícia.

Terapeutická (liečebná) bronchoskopia je robená pre:
1. odstránenie cudzieho telesa,
2. odsatie hlienov, ktoré pacient nedokáže vykašľať,
3. znovuobnovenie priechodnosti veľkých dýchacích ciest pomocou dilatácie (rozťahovania), vkladania vnútroprieduškových stentov, odstránenia nádoru pomocou argónovej plazmy alebo elektrokauteru – sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré tieto výkony pravidelne vykonáva.

Priestorové vybavenie:
1. vstupný filter,
2. miestnosť pre anestéziu pacientov,
3. bronchoskopická sála,
4. dokumentačná miestnosť,
5. čistiaca miestnosť.

Prístrojové vybavenie:
1. EBUS – endobronchiálny ultrazvuk,
2. Videobronchoskop s príslušenstvom,
3. Flexibilné bronchoskopy s príslušenstvom,
4. EBUS – radialna sonda,
5. Rigídne bronchoskopy s príslušenstvom,
6. Endobronchiálne dilatátory + zavádzače stentov + endobronchiálne stenty,
7. Endobronchiálna argónová plazma + elektrokautel,
8. Automatická umývačka bronchoskopov,
9. Kryoterapia.

Pre pacientov:

Vyšetrenie na bronchoskopickej ambulancii je možné absolvovať počas hospitalizácie, po objednaní pľúcnym lekárom, onkológom, ORL lekárom.

Vyšetrenie trvá cca 15 minút. Robí sa v lokálnej alebo v celkovej anestézii.

Na Vaše otázky ochotne odpovieme na kontaktných číslach.
 
Kontakty:
OPaF4@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 350 bronchoskopická ambulancia