Broncho

Endoskopická (bronchoskopická) ambulancia


primár oddelenia:

MUDr. Imrich Jonner

samostatne pracujúci lekári:
MUDr. Róbert Slivka
MUDr. Margita Bučeková
MUDr. Peter Kúkoľ
MUDr. Jaroslava Havelková

 

Umiestnenie:

Endoskopické pracovisko sa nachádza na 5. poschodí medzi traktmi B a C nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Bronchoskopická ambulancia organizačne patrí pod OPaF 4.

Je najväčšou a najkomplexnejšie vybavenou bronchoskopickou ambulanciou na Slovensku.

Na ambulancii sa ročne vykonáva asi 2400 vyšetrení.

Bronchoskopické vyšetrenie (vyšetrenie priedušiek) robíme z dôvodov:
– diagnostických (t.j. na určenie diagnózy)
– terapeutických (liečebných).

Dôvodom na diagnostické bronchoskopické vyšetrenie je podozrenie na pľúcny nádor, vykašliavanie krvi, výpotky (tekutina) na pohrudnici, kašeľ (dlhšie trvajúci, ev. zmena kašľa), úrazy hrudníka, vdychovanie škodlivých látok, ochrnutie hlasiviek a poškodenie pľúcneho interstícia.

Terapeutická (liečebná) bronchoskopia je robená pre:
1. odstránenie cudzieho telesa,
2. odsatie hlienov, ktoré pacient nedokáže vykašľať,
3. znovuobnovenie priechodnosti veľkých dýchacích ciest pomocou dilatácie (rozťahovania), vkladania vnútroprieduškových protéz (stentov), odstránenia nádoru pomocou argónovej plazmy alebo elektrokautelu – sme jediné pracovisko na Slovensku, ktoré tieto výkony pravidelne vykonáva.

Vlastníme autofluorescenčný bronchoskop, ktorý dokáže odhaliť zhubný nádor v jeho úplných začiatkoch.

Priestorové vybavenie:
1. vstupný filter,
2. miestnosť pre anestéziu pacientov,
3. bronchoskopická sála,
4. dokumentačná miestnosť.

Prístrojové vybavenie:
1. Autofluorescenčný bronchoskop,
2. Videobronchoskop,
3. Flexibilné bronchoskopy,
4. Kamera + monitor,
5. Rigídne bronchoskopy s príslušenstvom,
6. Endobronchiálne dilatátory + zavádzače stentov + endobronchiálne stenty,
7. Endobronchiálna argónová plazma + elektrokautel,
8. Automatická umývačka bronchoskopov.

Pre pacientov:

Vyšetrenie na bronchoskopickej ambulancii je možné absolvovať počas hospitalizácie, alebo ambulantne – spravidla po objednaní pľúcnym lekárom.

Vyšetrenie trvá asi 15 minút. Robí sa v lokálnom znecitlivení, výnimočne v celkovej anestézii.
V prípade, ak vyšetrenie absolvujete ambulantne, je vhodný doprovod.

Na Vaše otázky ochotne odpovieme na kontaktných číslach.
 
Kontakty:

Imrich.Jonner@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 350 bronchoskopická ambulancia