Príjem pacientov

Od 13. 9. 2021 platí prísny zákaz návštev pacientov v NÚTPCHaHCH!

Pacienti na plánovanú hospitalizáciu v NÚTPCHaHCH musia mať RT-PCR test.
Na základe usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR k testovaniu pacientov na COVID-19 v zdravotníckych zariadeniach je každý pacient (kompletne zaočkovaný, nekompletne očkovaný aj nezaočkovaný) pred prijatím na ústavnú liečbu povinný sa preukázať negatívnym RT-PCR testom nie starším ako 72 hodín. RT-PCR test je teda potrebné vykonať ešte pred príchodom do NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy (požiadanie o vyšetrenie cez stránku www.korona.gov.sk – https://covidforms.nczisk.sk/covid-19-patient-form_pcr.php).

Príjem pacienta do zdravotníckeho zariadenia je možný na základe návrhu na ústavnú liečbu, ktorý vystaví lekár špecialista v odbore pneumológia a ftizeológia v mieste bydliska alebo lekár ambulancie v odbore pneumológia a ftizeológia nášho ústavu. Príjem je možný tiež na základe telefonického dohovoru ošetrujúceho lekára v mieste bydliska s príslušným lekárom ústavu.

Príjem pacientov je v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách prostredníctvom prijímacej kancelárie na 4. poschodí ústavu (pri hlavnom vchode). Mimo pracovnej doby sa príjem realizuje priamo na príslušnom lôžkovom oddelení.

Návrh na ústavné liečenie v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy