Príjem pacientov

Pacienti na plánovanú hospitalizáciu v NÚTPCHaHCH nemusia mať RT-PCR test.

Pri príchode na hospitalizáciu je každý pacient (očkovaný aj neočkovaný) testovaný antigénovým testom, RT-PCR test je len na základe indikácie lekára. Pacienti za testy, ktoré sa vykonávajú pri príjme na hospitalizáciu, neplatia.

Príjem pacienta do zdravotníckeho zariadenia je možný na základe návrhu na ústavnú liečbu, ktorý vystaví lekár špecialista v odbore pneumológia a ftizeológia v mieste bydliska alebo lekár ambulancie v odbore pneumológia a ftizeológia nášho ústavu. Príjem je možný tiež na základe telefonického dohovoru ošetrujúceho lekára v mieste bydliska s príslušným lekárom ústavu.

Príjem pacientov je v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách prostredníctvom prijímacej kancelárie na 4. poschodí ústavu (pri hlavnom vchode). Mimo pracovnej doby sa príjem realizuje priamo na príslušnom lôžkovom oddelení.

Návrh na ústavné liečenie v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Dôležité informácie pacientom pred príjmom na hospitalizáciu