Príjem pacientov

Príjem pacienta do zdravotníckeho zariadenia je možný na základe návrhu na ústavnú liečbu, ktorý vystaví lekár špecialista v odbore pneumológia a ftizeológia v mieste bydliska alebo lekár ambulancie v odbore pneumológia a ftizeológia nášho ústavu. Príjem je možný tiež na základe telefonického dohovoru ošetrujúceho lekára v mieste bydliska s príslušným lekárom ústavu.

Príjem pacientov je v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách prostredníctvom prijímacej kancelárie na 4. poschodí ústavu (pri hlavnom vchode). Mimo pracovnej doby sa príjem realizuje priamo na príslušnom lôžkovom oddelení.

Návrh na ústavné liečenie v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy