Prepustenie

O dátume vášho prepustenia z nemocnice vás bude informovať váš ošetrujúci lekár. Poskytne vám ďalšie informácie o možnostiach ďalšej eventuálnej liečby, poučí vás o užívaní liekov a o dodržiavaní predpísaného režimu. Sestra skontroluje ordinované lieky a poskytne vám dávku na tri dni. Taktiež zabezpečí vydanie vašich osobných vecí a cenností. Lekár pripraví prepúšťaciu správu pre vášho obvodného lekára. Budete upozornený, aby ste sa hlásili u svojho praktického alebo odborného lekára do troch dní po prepustení. Pri opustení oddelenia vás prosíme o vyrovnanie finančných záležitostí spojených s nadštandardnými službami. Sestra v prípade nutnosti zabezpečí váš odvoz sanitným vozidlom. Ak máte možnosť, zaistite si vlastný odvoz z nemocnice.

V prípade potreby vášho preloženia do iného zdravotníckeho zariadenia postupujeme podobne ako pri prepustení pacienta.

V prípade, že lekár rozhodne o vašom preložení na iné oddelenie nášho ústavu, lekár vás resp. vašich príbuzných informuje o plánovanom preložení na iné naše oddelenie. Sestra v prípade potreby zabezpečí zbalenie vašich osobných vecí a odovzdá ich na základe písomného potvrdenia vám resp. sestre prijímajúceho oddelenia. Lekár vyplní lekársku prekladaciu správu a sestra ošetrovateľskú prekladaciu správu a pripraví inú potrebnú dokumentáciu.

Sestra podľa vášho zdravotného stavu zaistí transport.