OKM

Oddelenie klinickej mikrobiológie


primár oddelenia:

RNDr. Monika Poľanová

lekári:
MUDr. Tatiana Zajacová

laboratórny diagnostik:
RNDr. Igor Porvazník, PhD.

vedúci laborant:
Mgr. Gabriela Faixová

 

Umiestnenie:

Oddelenie klinickej mikrobiológie sa nachádza na prízemí v trakte A nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie vykonáva mikrobiologickú aj mykobakteriologickú a imunologickú diagnostiku pre potreby ústavu a mykobakteriologickú diagnostiku pre okresy Poprad, Spišská Nová Ves, Liptovský Mikuláš. V rámci mikrobiologickej diagnostiky tuberkulózy vykonáva nadstavbové vyšetrenia pre iné mykobakteriologické laboratória, ako je typizácia mykobaktérií a testy citlivosti Mycobacterium tuberculosis.

Od roku 1988 je na oddelení aj Informačný systém bacilárnej tuberkulózy, ktorý zhromažďuje dáta o všetkých pozitívnych vyšetreniach na pôvodcu tuberkulózy – Mycobacterium tuberculosis v slovenských laboratóriách.

Pre pacientov:

Počas vášho pobytu v našom ústave zabezpečuje Oddelenie klinickej mikrobiológie všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa infekcií. Identifikuje pôvodcov ochorenia a stanovuje výsledky testov citlivosti izolovaných baktérií na antibiotiká, aby váš ošetrujúci lekár mohol včas podať účinné antibiotikum.


Žiadanka na mykobakteriologické vyšetrenie

Kontakty:

Monika.Polanova@vhagy.sk
Gabriela.Faixova@vhagy.sk
Igor.Porvaznik@vhagy.sk
Tatiana.Zajacova@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 208 pracovňa primára
052/4414 307 nešpecifická mikrobiológia
052/4414 304 mykobakteriológia
052/4414 306 imunológia a sérológia