OKM

Oddelenie klinickej mikrobiológie


primár oddelenia:

MUDr. Tatiana Zajacová

laboratórny diagnostik:
RNDr. Igor Porvazník, PhD.

vedúci laborant:
Mgr. Gabriela Faixová, MPH

 

Umiestnenie:

Oddelenie klinickej mikrobiológie sa nachádza na prízemí v trakte A nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie vykonáva mikrobiologickú aj mykobakteriologickú a imunologickú diagnostiku pre potreby ústavu a mykobakteriologickú diagnostiku pre celú Slovenskú republiku. V rámci mikrobiologickej diagnostiky tuberkulózy vykonáva nadstavbové vyšetrenia pre iné mykobakteriologické laboratória, ako je typizácia mykobaktérií a testy citlivosti Mycobacterium tuberculosis, molekulárnu, PCR diagnostiku a konfirmačné IGRA testy. V rámci nadštandardných vyšetrení sa na našom pracovisku pripravujú aj bakteriálne a mykologické autovakcíny pre našich hospitalizovaných pacientov ako aj pre ambulantných pacientov v rámci celej SR.

Od roku 1988 je na oddelení aj Informačný systém bacilárnej tuberkulózy, ktorý zhromažďuje dáta o všetkých pozitívnych vyšetreniach na pôvodcu tuberkulózy – je súčasťou štatistiky na stránke https://www.hagy.sk/narodny-register-tbc/. Od roku 2006 je laboratórium zaradené do siete WHO a ECDC národných a nadnárodných laboratórií.

Pre pacientov:

Počas vášho pobytu v našom ústave zabezpečuje Oddelenie klinickej mikrobiológie všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa infekcií a imunologicko alergologických ochorení. Identifikuje pôvodcov ochorenia a stanovuje výsledky testov citlivosti izolovaných baktérií na antibiotiká, aby váš ošetrujúci lekár mohol včas podať účinné antibiotikum alebo nasadil adekvátnu liečbu.

Mykobaktérie, odber a spracovanie vzoriek
Žiadanka na mykobakteriologické vyšetrenie
Zoznam vyšetrení
Odbery – správny odber materiálu
Ostatné informácie: https://www.hagy.sk


Kontakty:

Gabriela.Faixova@vhagy.sk
Igor.Porvaznik@vhagy.sk
Tatiana.Zajacova@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 305 pracovňa primára
052/4414 307 nešpecifická mikrobiológia
052/4414 304 mykobakteriológia
052/4414 306 imunológia a sérológia