OKM

Oddelenie klinickej mikrobiológie


primár oddelenia:

MUDr. Tatiana Zajacová

laboratórny diagnostik:
RNDr. Igor Porvazník, PhD.

vedúci laborant:
Mgr. Gabriela Faixová, MPH

 

Umiestnenie:

Oddelenie klinickej mikrobiológie sa nachádza na prízemí v trakte A nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie vykonáva mikrobiologickú aj mykobakteriologickú a imunologickú diagnostiku pre potreby ústavu a mykobakteriologickú diagnostiku pre celú Slovenskú republiku. V rámci mikrobiologickej diagnostiky tuberkulózy vykonáva nadstavbové vyšetrenia pre iné mykobakteriologické laboratória, ako je typizácia mykobaktérií a testy citlivosti Mycobacterium tuberculosis, molekulárnu, PCR diagnostiku a konfirmačné IGRA testy. V rámci nadštandardných vyšetrení sa na našom pracovisku pripravujú aj bakteriálne a mykologické autovakcíny pre našich hospitalizovaných pacientov ako aj pre ambulantných pacientov v rámci celej SR.

Od roku 1988 je na oddelení aj Informačný systém bacilárnej tuberkulózy, ktorý zhromažďuje dáta o všetkých pozitívnych vyšetreniach na pôvodcu tuberkulózy – je súčasťou štatistiky na stránke https://www.hagy.sk/narodny-register-tbc/. Od roku 2006 je laboratórium zaradené do siete WHO a ECDC národných a nadnárodných laboratórií.

Pre pacientov:

Počas vášho pobytu v našom ústave zabezpečuje Oddelenie klinickej mikrobiológie všetky potrebné vyšetrenia týkajúce sa infekcií a imunologicko alergologických ochorení. Identifikuje pôvodcov ochorenia a stanovuje výsledky testov citlivosti izolovaných baktérií na antibiotiká, aby váš ošetrujúci lekár mohol včas podať účinné antibiotikum alebo nasadil adekvátnu liečbu.


Žiadanka na prípravu perorálnej mikrobiálnej autovakcíny
Žiadanka na mykobakteriologické vyšetrenie
Zoznam vyšetrení
Odbery – správny odber materiálu
Žiadanka na sero-imunologické vyšetrenie
Ostatné informácie: https://www.hagy.sk


Kontakty:

Gabriela.Faixova@vhagy.sk
Igor.Porvaznik@vhagy.sk
Tatiana.Zajacova@vhagy.sk
telefonický kontakt:
052/4414 305 pracovňa primára
052/4414 307 nešpecifická mikrobiológia
052/4414 304 mykobakteriológia
052/4414 306 imunológia a sérológia