OPaF 3

Oddelenie pneumológie a ftizeológie 3.


primár oddelenia:

MUDr. Jaroslava Havelková

zástupca primára:
MUDr. Ewa Teresa Černá

lekári:
MUDr. Jana Kotuľáková
MUDr. Lenka Lačná
MUDr. Magdaléna Fogašová – MD
MUDr. Eva Brincková – MD

vedúca sestra:
Mgr. Marta Bucová

 

Umiestnenie:

OPaF 3 sa skladá z dvoch oddelení označených ako 4D a 5D, ktoré sú umiestnené nad sebou na 4. a 5. poschodí v trakte D nášho ústavu.Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Oddelenie sa zameriava na diferenciálnu diagnostiku a liečbu celého spektra nešpecifických pľúcnych ochorení (zápaly pľúc, asthma bronchiale, chronická obštrukčná choroba pľúc, emfyzém pľúc, syndróm dráždivého kašľa), benígnych a malígnych ochorení pľúc (zhubné a nezhubné nádory pľúc, mediastina a pohrudnice), difúznych pneumopathií (sarkoidóza, idiopatická pľúcna fibróza, exogénne alergické alveolitídy, popôrodné pľúcne fibrózy, postihnutie pľúc u systémových chorôb spojiva a iných difúznych pneumopathií), mikroskopicky negatívnych pľúcnych mykobakterióz.

V diagnostike sa opierame o menej invazívne techniky akými sú bronchoskopia vrátane autofluorescenčnej bronchoskopie, transbronchiálnych punkcií a biopsií.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu.

V liečbe našich pacientov veľmi úzko spolupracujeme s centrom hrudníkovej chirurgie nášho ústavu a taktiež aj s inými oddeleniami nášho resp. iného zdravotníckeho zariadenia po celom Slovensku.

Lekári odd. sú aktívni v prednáškovej a publikačnej činnosti. Sú pravidelnými účastníkmi odborných podujatí.Pre pacientov:

Odd. 4D je určené pre mužov a má 27 lôžok, odd. 5D pre ženy a má taktiež 27 lôžok. Máme po 6 kyslíkových lôžok na každom oddelení.

Na každom oddelení máme jednu nadštandardnú izbu s vlastným sociálnym zariadením, sprchou, kuchynskou linkou, televízorom. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.

Záujemca o nadštandardnú izbu musí svoju požiadavku z kapacitných dôvodov nahlásiť vopred.

Okrem ústavnej liečby poskytujeme aj ambulantné vyšetrenia v pneumologickej ambulancii nášho ústavu, a to každú stredu v čase od 7:00 do 11:00 hod.. Je potrebné dohodnúť si vyšetrenie v ambulancii vopred (viď kontakt na primára odd.).

Podmienkou prijatia pacienta k ústavnej liečbe (hospitalizácii) je vystavenie Návrhu na ústavnú liečbu. Návrh na ústavnú liečbu, po vyšetrení pacienta, vystavuje pneumológ, alergológ alebo onkológ. Samozrejme pacient môže byť prijatý k hospitalizácii aj po vyšetrení v našej pľúcnej ambulancii.

Preklad pacienta z inej nemocnice na naše oddelenie sa realizuje po telefonickej konzultácii príslušných lekárov.

V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte e-mailom alebo telefonicky. Radi Vám odpovieme.


 
Kontakty:

OPaF3@vhagy.sk
Jaroslava.Havelkova@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 407 pracovňa primára
052/4414 297 lekári 4.D
052/4414 265 lekári 5.D
052/4414 224 ordinácia 4.D
052/4414 225 ordinácia 5.D
052/4414 244 telef. linka pre kontakt s pacientmi 4.D
052/4414 245 telef. linka pre kontakt s pacientmi 5.D