Očná ambulancia

Očná ambulancia poskytuje:
– špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre pacientov so zápalovými chorobami oka, hlavne vnútroočnými,
– konzultačné služby pre oftalmológov,
– oftalmologickú starostlivosť v rozsahu nešpecializovanej očnej ambulancie

UPOZORNENIE !
Očné oddelenie a ambulancia budú uzatvorené od 02.08.2021 do 15.08.2021 z prevádzkových dôvodov.
Žiadame pacientov aby si dovtedy zabezpečili Lieky cez e-recept na t.č. 052 4414 369.
Objednávky na amb. vyšetrenie a hospitalizáciu možné do 30.07.2021 a od 16.08.2021.

Na prvé vyšetrenie objednáva pacienta odosielajúci očný lekár telefonicky, len výnimočne sa pacient sám môže objednať na konzultačné vyšetrenie.
Na opakované vyšetrenie sa objednáva pacient telefonicky po dohode s lekárom, u ktorého je v našej ambulancii sledovaný.

Lokalizácia:
Očná ambulancia sa nachádza na 1. poschodí A traktu hlavnej budovy ústavu.

Kontakt:
052 4414257 prim. MUDr. Fabianová fabianovaocne@gmail.com
052 4414251 MUDr. Kovaříková kovarikovaocne@gmail.com
052 4414369 objednanie na perimeter
052 4414211 objednanie na perimeter

Ordinačné hodiny:

Deň ČasOrdinujúci lekár
pondelok
7:00-7:45
Pozn.: Len akútne stavy.
utorok7:00-7:45
Pozn.: Len akútne stavy.
streda7:00-7:45 10:00-14:00MUDr. Fabianová, MUDr. Kovaříková
štvrtok7:00-7:45 10:00-14:00MUDr. Fabianová, MUDr. Kovaříková
piatok7:00-7:45 10:00-12:00MUDr. Fabianová, MUDr. Kovaříková