Očná ambulancia

Očná ambulancia poskytuje:
– špecializovanú ambulantnú starostlivosť pre pacientov so zápalovými chorobami oka, hlavne vnútroočnými,
– konzultačné služby pre oftalmológov,
– oftalmologickú starostlivosť v rozsahu nešpecializovanej očnej ambulancie

Na prvé vyšetrenie objednáva pacienta odosielajúci očný lekár telefonicky, len výnimočne sa pacient sám môže objednať na konzultačné vyšetrenie.
Na opakované vyšetrenie sa objednáva pacient telefonicky alebo mailom po dohode s lekárom, u ktorého je v našej ambulancii sledovaný.

Lokalizácia:
Očná ambulancia sa nachádza na 1. poschodí A traktu hlavnej budovy ústavu.

Kontakt:
052 4414257 prim. MUDr. Fabianová fabianovaocne@gmail.com
052 4414251 MUDr. Kovaříková kovarikovaocne@gmail.com
052 4414369 objednanie na perimeter
052 4414211 objednanie na perimeter

Ordinačné hodiny:

Deň ČasOrdinujúci lekár
pondelok
7:00-7:45
Pozn.: Len akútne stavy.
utorok7:00-7:45
Pozn.: Len akútne stavy.
streda7:00-7:45 10:00-14:00MUDr. Fabianová, MUDr. Kovaříková
štvrtok7:00-7:45 10:00-14:00MUDr. Fabianová, MUDr. Kovaříková
piatok7:00-7:45 10:00-12:00MUDr. Fabianová, MUDr. Kovaříková