Systém manažérstva kvality

V Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie, Vyšné Hágy je implementovaný systém manažérstva kvality. Príručka kvality je jedným zo základných dokumentov platných pre celú organizáciu. Východiskom pre jej tvorbu je medzinárodná norma STN EN ISO 9001:2016 Systémy manažérstva kvality – Požiadavky.
Zainteresovaným stranám NÚTPCHaHCH prezentuje, že organizácia má dokumentovaný a implementovaný systém manažérstva kvality a poskytuje im informácie o cieľoch, úlohách, zodpovednostiach, postupoch a zdokumentovaných informáciách v systéme manažérstva kvality.

Politika kvality
Naše heslo
Mapa procesov
Certifikát systému manažérstva kvality

Predstaviteľ manažmentu pre kvalitu:
PhDr. Jana Švecová, MBA
NÚTPCHaHCH
059 84 Vyšné Hágy
Tel. č.: 052 4414360