KAIM a JIS pneumologická

Klinika anestézie a intenzívnej medicíny a Jednotka intenzívnej starostlivosti – pneumologická


prednosta kliniky:

MUDr. Janíková Marta, CSc.

primár oddelenia:
MUDr. Šterbák Peter

zástupca primára:
MUDr. Mihóková Miroslava

lekári:
MUDr. Tonkovičová Mária
MUDr. Malychin Dimitrij
MUDr. Grichová Michaela
MUDr. Turoček Tomáš
MUDr. Kleinová Barbora
MUDr. Foľta Daniel
MUDr. Kubov Daniel
MUDr. Kuffa Maurícius Tomáš

vedúca sestra:
Mgr. Tomeček František

 

Umiestnenie:

Oddelenie sa nachádza na 6. poschodí B traktu nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Činnosť oddelenia zahŕňa anesteziologickú a resuscitačnú časť. Anesteziologická činnosť je vykonávaná na 3 operačných sálach, gynekologickej a bronchologickej ambulancii. Väčšinu našich pacientov tvoria pacienti oddelenia hrudníkovej chirurgie. Sme jedným z mála špecializovaných pracovísk na Slovensku, ktoré sa systematicky venuje anestézii v hrudníkovej chirurgii, preto nám SZU pridelila štatút školiaceho pracoviska pre výučbu anesteziologických postupov v hrudníkovej chirurgii.

Intenzivistická činnosť zahŕňa resuscitácie mimo KAIM, zavádzanie centrálnych venóznych katétrov, epidurálnych katétrov a štandardnú starostlivosť na lôžkach KAIM. Vzhľadom na zameranie nášho ústavu sú najčastejšie príjmové diagnózy respiračné zlyhania rôznej etiológie.

Pre pacientov:

KAIM vo Vyšných Hágoch zabezpečuje komplexný servis pre operovaných a pacientov vyžadujúcich intenzívnu starostlivosťv rámci ústavu.

Kontakty:

kaim@vhagy.sk
Peter.Sterbak@vhagy.sk
hagy@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 274 primár oddelenia
052/4414 256 lekári
052/4414 229 oddelenie