Návštevy pacientov

Od 4. 6. 2020 sú v NÚTPCHaHCH povolené návštevy hospitalizovaných pacientov za podmienok uvedených nižšie:

  • Všetky návštevy prichádzajúce do ústavu musia mať ochranné rúško.
  • Chodiaci pacienti prijímajú návštevy len mimo budovy ústavu.
  • Ležiacich pacientov priamo na lôžkovom oddelení môžu po predchádzajúcom súhlase ošetrujúceho lekára navštíviť maximálne 2 osoby súčasne.
  • V prípade návštevy ležiaceho pacienta priamo na lôžkovom oddelení službukonajúca sestra zaznamená údaje o návšteve (mená, priezviská, telefónne číslo a meno pacienta, ktorého navštívili).

Chodiaci pacienti sa môžu pohybovať v areáli ústavu.

 

V čase mimo vyššie uvedeného špeciálneho režimu platia nasledujúce podmienky:

Návštevy pacientov sa môžu zdržiavať v spoločenských priestoroch ústavu. Návšteva pacienta na lôžkovej izbe je povolená len so súhlasom ošetrujúceho lekára resp. ošetrujúceho personálu. Ak si protiepidemiologické opatrenia vyžadujú špeciálne úkony (napr. návleky na topánky, ochranný plášť, maska, dezinfekcia rúk) je aj návšteva pacienta povinná ich dodržať.

Návštevné hodiny:
Streda  16,00 – 18,00
Sobota 10,00 – 18,00
Nedeľa 10,00 – 16,00

Návštevy pacientov sú možné aj mimo návštevných hodín po dohovore s ošetrujúcim personálom.

Do priestorov nemocnice je zakázaný vstup deťom do 10 rokov.