Návštevy pacientov

Návštevy pacientov v NÚTPCHaHCH sú z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie od 27.6.2022 do odvolania ZAKÁZANÉ !

Doprovod je možný len u ambulantných pacientov s obmedzenými pohybovými schopnosťami.

Odovzdanie osobných vecí pre hospitalizovaných pacientov zabezpečíte u pracovníkov pri pulte informácií.

Ďakujeme za porozumenie. Pomáhate nám chrániť našich pacientov a zamestnancov poskytujúcich zdravotnú starostlivosť.