Návštevy pacientov

Od 13. 9. 2021 platí prísny zákaz návštev pacientov v NÚTPCHaHCH!

Všeobecné opatrenia pre návštevy pacientov na lôžkových oddeleniach NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy
(platnosť od 19.5.2021)

Na lôžkových oddeleniach NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy platí všeobecný zákaz návštev!

Obmedzenie sa nevzťahuje na návštevy a doprovod pacienta pri jeho príjme na hospitalizáciu alebo prepustení:
a) kňazov za účelom podávania sviatosti pomazania ťažko chorým a umierajúcim,
b) osôb, ktorým je poskytovaná paliatívna starostlivosť, sú ťažko choré alebo umierajúce,
c) osôb, ktoré boli zaočkované druhou dávkou mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní,
d) osôb, ktoré boli zaočkovaná prvou dávkou vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne,
e) osôb, ktoré sú viac ako 14 dní po 1. dávke očkovania proti ochoreniu COVID-19 (mRNA alebo vektorovou vakcínou), ak bola prvá dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19,
f) osôb, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,
g) osôb, ktoré sa pri vstupe do zariadenia preukážu negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín alebo negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín.

Základné zásady pre umožnenie návštev na lôžkovom oddelení v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy:
– Návštevy sa povoľujú v dňoch streda, sobota a nedeľa v čase od 13:00 do 15:00 hod.
– Je povolená návšteva / doprovod maximálne dvoch osôb u jedného pacienta.
Deti do 15 rokov majú zákaz vstupu na lôžkové oddelenia.
– Pri vstupe do priestorov NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy sú návštevníci povinní absolvovať bezkontaktné meranie telesnej teploty (vstup bude umožnený len osobám s telesnou teplotou maximálne 37,0°C).
– Z dôvodu zabezpečenia evidencie osôb navštevujúcich pacientov sú návštevníci povinní vyplniť dotazník, ktorý odovzdajú personálu pri vstupe do priestorov NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy,
– Vstup návštevy na lôžkové oddelenie je iba so súhlasom personálu pracoviska.
– Všetky osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.
– Návšteva musí mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty správne nasadeným respirátorom (FFP2 alebo KN95) bez výdychového ventilu, dezinfikovať si ruky a podľa pokynov personálu si prípadne nasadiť aj iné ochranné pomôcky (plášť, čiapka, rukavice).
– Chodiaci pacienti prijímajú návštevy v spoločných priestoroch oddelenia alebo ústavu (pacient a max. 2 príbuzní).
– Na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy k maximálne 1 pacientovi.
– Súčasne môže byť na lôžkovom oddelení maximálne 10 navštevujúcich osôb.

Osoby, ktoré navštevujú pacientov, sú povinné dodržiavať vyššie uvedené opatrenia a riadiť sa pokynmi zodpovedných pracovníkov NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy.

Chodiaci pacienti sa môžu pohybovať v areáli ústavu.

 V čase mimo vyššie uvedeného špeciálneho režimu platia nasledujúce podmienky:

Návštevy pacientov sa môžu zdržiavať v spoločenských priestoroch ústavu. Návšteva pacienta na lôžkovej izbe je povolená len so súhlasom ošetrujúceho lekára resp. ošetrujúceho personálu. Ak si protiepidemiologické opatrenia vyžadujú špeciálne úkony (napr. návleky na topánky, ochranný plášť, maska, dezinfekcia rúk) je aj návšteva pacienta povinná ich dodržať.

Návštevy pacientov sú možné aj mimo návštevných hodín po dohovore s ošetrujúcim personálom.

Do priestorov nemocnice je zakázaný vstup deťom do 10 rokov.