Návštevy pacientov

Základné zásady pre umožnenie návštev na lôžkovom oddelení v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy:
– Návštevy sa povoľujú denne v čase od 13:00 do 16:00 hod.
– Je povolená návšteva / doprovod maximálne dvoch osôb u jedného pacienta.
Deti do 15 rokov majú zákaz vstupu na lôžkové oddelenia.
– Vstup návštevy na lôžkové oddelenie je iba so súhlasom ošetrujúceho lekára resp. ošetrujúceho personálu.
– Všetky osoby sú povinné pri návšteve dodržiavať protiepidemické opatrenia zariadenia.
– Návšteva musí mať po celú dobu návštevy prekryté horné dýchacie cesty správne nasadeným respirátorom (FFP2 alebo KN95) bez výdychového ventilu, dezinfikovať si ruky a podľa pokynov personálu si prípadne nasadiť aj iné ochranné pomôcky. Ak si protiepidemiologické opatrenia vyžadujú špeciálne úkony (napr. návleky na topánky, ochranný plášť, rukavice) je aj návšteva pacienta povinná ich dodržať.
– Chodiaci pacienti prijímajú návštevy v spoločných priestoroch oddelenia alebo ústavu (pacient a max. 2 príbuzní). Chodiaci pacienti sa môžu pohybovať v areáli ústavu.
– Na izbách u ležiacich pacientov môžu byť návštevy k maximálne 1 pacientovi.

Návštevy pacientov sú možné aj mimo návštevných hodín po dohovore s ošetrujúcim lekárom.