Formulár pre uchádzačov

Formulár pre uchádzačov o zamestnanie

Polia označené hviezdičkou * musia byť vyplnené! Ostatné údaje vyplňujete dobrovoľne na základe vlastného zváženia.
Odoslaním formulára súhlasíte so spracovaním a uchovaním Vašich osobných údajov v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy. Zároveň potvrdzujete, že Vaše osobné údaje, ktoré ste poskytol(a) sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a tieto údaje budú spracované pre účely databázy uchádzačov o zamestnanie podľa Zák. 18/2018 Z.z. v platnom znení o ochrane osobných údajov. Podľa GDPR odoslaním vyplneného formulára udeľujete súhlas so spracúvaním osobných údajov slobodne, konkrétne, informovane a jednoznačným prejavom vôle. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať odoslaním žiadosti, prípadne aj prostredníctvom tohto formulára. Súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely výberového konania na pracovnú pozíciu a evidenciu uchádzačov udeľujete na dobu 12 mesiacov. Po tejto lehote budú Vami poskytnuté osobné údaje z našich informačných systémov nevratne zlikvidované.
Ďakujeme

 


    ánonie


    ánonie


    ánonie