Hrudníková chirurgia

Centrum hrudníkovej chirurgie


primár oddelenia:

MUDr. Valér Havelka

zástupca primára:
MUDr. Adrian Garchar

lekári:
MUDr. Dalibor Piovarči
MUDr. Jozef Muri
MUDr. Milan Láska
MUDr. Alexey Pashchenko
MUDr. Katarína Puškárová
MUDr. Iveta Martonová
MUDr. Simona Komiňáková

vedúce sestry:
Mgr. Erika Tkáčiková – Lôžkové oddelenia
Bc. Peter Zavacký – Centrálne operačné sály

 

Umiestnenie:

Centrum hrudníkovej chirurgie sa skladá z lôžkového oddelenia (30 lôžok), ktoré je umiestnené na 7. poschodí B a C traktu, Jednotky intenzívnej starostlivosti (JIS) s 8 lôžkami na 6. poschodí C traktu a Centrálnych operačných sál, ktoré sa nachádzajú na 6. poschodí v severnom trakte ústavu.
Izby na lôžkovom oddelení sú 2 až 4 lôžkové. K dispozícii je 1 nadštandardná izba. Poplatok za nadštandardnú izbu je podľa platného cenníka.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Všeobecná hrudníková chirurgia pre dospelých.

Lekári, sestry a ostatný personál Centra hrudníkovej chirurgie zabezpečujú kompletnú starostlivosť (diagnostiku a liečbu) o pacientov s ochoreniami vnútrohrudníkových orgánov, hrudníkovej steny, bránice, krku, brušných orgánov a končatinových ciev. V rámci rýchlej diagnostiky ochorení využíva oddelenie modernú prístrojovú techniku ústavu a konziliárne služby ostatných medicínskych odborov. Kvalifikované rozhodnutie o ďalšom postupe po stanovení diagnózy sa robí v spolupráci s chorým a rodinou.

Všetky typy operačných výkonov pre tieto diagnózy:
– primárne a sekundárne malígne tumory pľúc, hrudnej steny, bránice a mediastina (lokálne i pokročilé s potrebou rozšírenej resekčnej operácie),
– benígne tumory pľúc, hrudnej steny, bránice a mediastina,
– pľúcny emfyzém (torakotómie, torakoskópie, sternotómie),
– zápalové ochorenia pľúc, pleurálnej dutiny a mediastina vrátane pľúcnej tuberkulózy,
– benígne i malígne ochorenia trachey a veľkých bronchov (vrátane šetriacich operácií („bronchoplastík“) so zachovaním čo najväčšieho množstva pľúcneho tkaniva,
– zápaly, nádory a úrazy mediastina (mediastinoskópie a mediastinotómie),
– úrazy hrudníka (akútne i chronické prípady), riešené konzervatívne alebo operačne + rehabilitácia,
– myasténia gravis (tymektómie),
– všetky chirurgicky liečiteľné ochorenia štítnej žľazy najmä s kompresiou krčnej trachey a/alebo ezofagu, retrosternálne alebo intratorakálne strumy,
– vrodené deformity hrudníka (pectus excavatum, pectus carinatum),
– operácie prsníkov (tumory, gynekomastie, lokálne excízie ako biopsie),
– tamponáda srdca akejkoľvek etiológie – fenestrácia a drenáž perikardu subxifoideálnym prístupom.

Videotorakoskopická a videoasistovaná torakoskopická chirurgia.

Operácie pre:
– ochorenia pľúc (pľúcne biopsie, operácie pre spontánny pneumotorax, operácie periférnych pľúcnych tumorov, úrazy, operácie pre pľúcny emfyzém, ochorenia mediastina (tumory – malé, zväčšené lymfatické uzliny),
– ochorenia pleury (tumory, zápaly),
– ochorenia hrudnej steny (tumory),
– ochorenia periférnych nervov a ciev (hyperhidróza rúk a v axilách, reflexná sympatická dystrofia horných končatín, menej Raynaudov syndróm a iné vaskulárne ochorenia),
– fenestrácie perikardu (pri tamponáde srdca akejkoľvek etiológie),
– iné diagnosticko – liečebné výkony.

Všeobecná chirurgia (dospelí).
– laparoskopické (alebo otvorené) operácie žlčníka, apendixu,
– laparoskopické operácie inguinálnych hernií,
– laparoskopické operácie hiátovej hernie a antirefluxné operácie,
– laparoskopické myotómie pri achalázii ezofagu,
– operácie inguinálnych hernií (otvorená plastika sec. Shouldice, Lichtenstein),
– operácie varixov dolných končatín (štandardný stripping, sklerotizácia, výhľadovo laser terapia),
– operácie pre nekomplikované ochorenia konečníka (hemoroidy, fisúry),
– menšie plastické operácie (excízie kožných tumorčekov, névov, jaziev, atď.),
– v budúcnosti možné i liposukcie (za plnú úhradu výkonu).

Pre pacientov:

Videotorakoskópia ( + videoasistovaná torakoskópia)

Videotorakoskópia sa začala používať v chirurgii hrudníka v 90. rokoch 20. storočia. Nadviazala na takmer 80 ročné skúsenosti, ktoré mali chirurgovia s klasickou torakoskopiou, pričom využíva všetky možnosti videotechniky na dokonalé zobrazenie vnútrohrudných tkanív (orgánov, ciev, nervov, atď.). Jej výhody oproti otvorenej operácii (“torakotómii”) sú:
– menšia operačná záťaž pre pacienta (malé asi 1-1,5cm dlhé operačné ranky v počte 2-3 sú menej bolestivé a menej narušujú mechaniku dýchania po operácii ako torakotómia),
– menšie pooperačné bolesti v bezprostrednom pooperačnom období a tým i menšia spotreba liekov proti bolesti, ľahšia rehabilitácia a skorší návrat do normálneho života,
– lepší kozmetický efekt (3 malé ranky proti veľkej torakotómii, dlhej asi 17-22cm) s menším rizikom pooperačnej infekcie v rane (ranách) a jej komplikovaného hojenia,
– prepustenie do domáceho liečenia spravidla do 3-4 dní (po torakotómii t.j. otvorenej operácii najskôr o 6-7 dní).

Komplikácie, ktoré sa pri videotorakoskópii môžu vyskytnúť:
– pacient zle znáša dýchanie jednou stranou pľúc a pre bezpečnosť chorého je nutné dokončiť operáciu ako otvorenú (torakotómia – viz vyššie) – cca 1-2% pacientov,
– krvácanie (môže vzniknúť aj pri hocijakej inej operácii na tele),
– poškodenie pľúc a dlhšie trvajúci únik vzduchu v pooperačnom období, vyžadujúci dlhšie trvajúcu hrudnú drenáž (hadičky, zavedené do operovanej strany hrudníka, ktoré odsávajú tekutinu a súčasne aj vzduch z hojacich sa pľúc),
– pooperačná infekcia v operačných rankách, vyžadujúca si chirurgické ošetrovanie (možné i ambulantne v domácom liečení),
– ostatné pooperačné komplikácie, ktoré môžu nastať i po iných operáciách hlavy, krku, hrudníka, brucha, končatín, plastických operáciách, atď. t.j. nie sú špecifické pre videotorakoskopiu!

Torakotómia

Torakotómia je názov pre otvorenú operáciu vnútri hrudníka, kedy sa dovnútra operatér dostáva ranou pomedzi rebrá a špeciálnym rozvieračom ich od seba rozťahuje natoľko, aby sa dnu zmestili naraz 2 ruky.

Podľa umiestnenia na hrudníku (t.j. podľa lokalizácie ochorenia) používame najčastejšie tieto torakotómie:
– posterolaterálna (vzadu za lopatkou a na boku),
– anterolaterálna (na boku a smerujúca pod prsník alebo u mužov pod prsnú bradavku),
– axilárna (v podpazuší, kozmeticky najvýhodnejšia, takmer univerzálna pre operácie v prednej i zadnej časti hrudníka).

Nevýhody sú vlastne v protiklade s výhodami videotorakoskópie. Používa sa (je nutná) u väčších operácií pľúc, medzihrudia (nádory, zápaly, úrazy a pod.), pažeráka, hrudnej steny, atď.

Na pooperačné tlmenie bolesti využívame možnosti epidurálneho podávania liekov proti bolesti tenkou hadičkou (“katétrom”), zavedenou k nervovým výstupom z chrbtice v operovanom úseku, klasické podávanie liekov cez ústa alebo do žily, svalu či podkožne, prípadne metódou tzv. pacientom kontrolovanej analgézie, t.j. podávame lieky vtedy, keď má bolesť stúpajúcu intenzitu (každý chorý je tak prakticky režisérom liečby vlastnej bolesti).

Pooperačná starostlivosť

Po operáciách sú pacienti uložení na:
– Klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny – KAIM (po väčších operáciách pľúc, hrudnej steny, medzihrudia alebo rizikoví pacienti s vážnymi pridruženými ochoreniami a slabšou funkciou srdca alebo pľúc),
– chirurgickej Jednotke intenzívnej starostlivosti – JIS (ak nepotrebujú pri dýchaní prístrojovú podporu, ale je potrebné im zabezpečiť intenzívnejšiu starostlivosť ako na bežnom oddelení, t.j. neprijímajú dostatočné množstvo výživy, tekutín, je potrebné sledovať kontinuálne činnosť srdca alebo iných orgánov prístrojmi kvôli zhoršeniu ich funkcie, majú ťažké infekčné komplikácie ich základného ochorenia, pre ktoré boli prijaté do ústavu a operovaní = zápaly pľúc a pohrudnice, medzihrudia, atď.),
– pooperačnom oddelení (ošetrovateľská a lekárska starostlivosť + intenzívna rehabilitácia).

Všetci operovaní po operáciách hrudníka majú zavedený hrudný drén (jeden alebo viac), t.j. hadičku rôznej hrúbky podľa typu operácie, ktoré sa odstraňujú individuálne podľa toho, ako prestáva drén odsávať vzduch, unikajúci z hojacich sa operovaných pľúc a tekutinu (s krvou), ktorá sa prechodne v hrudníku po operácii tvorí. Priemerná doba drenáže je asi 4-5 dní (môže byť kratšia, napr. 1 deň , ale i dlhšia – niekedy aj niekoľko týždňov, zasa podľa typu operácie, ktorá bola nutná pre to – ktoré ochorenie). Po menších operáciách (videotorakoskopie, mediastinoskopie, laparoskopie, operácie štítnej žľazy a iné) je trvanie drenáže priemerne 1-2 dni. Počas drenáže i po odstránení drénov pacient intenzívne rehabilituje, t.j. cvičí, absolvuje masáže chrbta a končatín pod dohľadom skúsených rehabilitačných pracovníčok.

Domáce liečenie

Pri prepustení do domáceho liečenia preferujeme samostatný odvoz, sprostredkovaný rodinou, známymi, priateľmi eventuálne dopravnou službou z miesta bydliska. Požiadavka na prepravu sanitným vozidlom musí spĺňať indikačné kritériá dané odborným usmernením Ministerstva zdravotníctva SR.

Do domáceho liečenia odporúčame:
– pokračovať v rehabilitačných cvičeniach, ktoré sa pacient naučil pri hospitalizácii na oddelení a užívaní liekov, ktoré potrebuje na regeneráciu a uzdravenie,
– odporúčame konkrétnu dobu absencie (t.j. vynechania) zvýšenej telesnej námahy okrem štandardnej dennej činnosti, priemerne po torakotómii alebo niektorých typoch videotorakoskopie (napr. pre spontánny pneumotorax) na 4-6 týždňov podľa subjektívneho pocitu zdravia a kondície chorého,
– odporúčame prerušiť nezdravé návyky fajčenia u všetkých ochorení pľúc, ktoré si vyžadovali operačný výkon a to najmä u chorých s nádorovými ochoreniami.

Komplikácie

Čo robiť v prípade, že komplikácia vznikne až po prepustení do domáceho liečenia?
1. Volať a konzultovať Centrum hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy:
tel. čísla viď “Kontakt” – kedykoľvek!!
2. V prípade, že nejde o akútnu záležitosť: – dohodnúť riešenie telefonicky alebo faxom, prípadne využiť Internet na e-mail.

Aké komplikácie môžu nastať i doma?
– zápal operačnej rany (začervenanie, opuch, mokvanie, hnisanie),
– dušnosť, t.j. zhoršenie dýchania,
– náhle ostré bolesti v hrudníku na operovanej strane,
– vyššie telesné teploty (“horúčky”) nad 38,5 st.C, trvajúce viac ako 2 dni,
– kašeľ s produkciou krvi alebo väčšou prímesou krvi vo vykašľanom hliene.
 
Kontakty:

hch@vhagy.sk
Valer.Havelka@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 480 primár oddelenia
052/4414 268 lekári 7.B
052/4414 267 lekári 7.C
052/4414 217, 227 ordinácia
052/4414 299 Jednotka intenzívnej starostlivosti – JIS
052/4414 246 telef. linka pre kontakt s pacientmi 7.B
052/4414 247 telef. linka pre kontakt s pacientmi 7.C