RDg

Rádiodiagnostika


primár oddelenia:

MUDr. Oksana Dunajová-Jurčová

lekári:
Mgr. med. Maryna Loshak

vedúci RDG asistent:
Bc. Anna Fabianová

 

Umiestnenie:

Rádiodiagnostické oddelenie sa nachádza na 5. poschodí severného traktu nášho ústavu.

Špecializácia:

Špecializácia oddelenia:
Náplňou práce RDG pracoviska sú štandardné vyšetrovacie metódy:
– kontrastné vyšetrenie tráviaceho traktu: ezofagografie, vyšetrenie gastroduodena a pasáží, irigografie, fistulografie
– kontrasné vyšetrenie urogenitálneho traktu: i.v. urografie
– biopsie – kostné a pľúcne pod skiaskopickou kontrolou
– skiagrafické vyšetrenia v celom rozsahu, špeciálne tomografia skeletu, v ORL oblasti vyšetrenia PND
– k RDG oddeleniu patrí aj sonografické pracovisko, kde sa vyšetruje široké spektrum vyšetrení od brušnej, cez gynekologickú, echokardiografickú problematiku a USG prsníkov
– pracovisko CT
– Dopplerovské vyšetrenie artérií a vén HK a DK

Žiadanka o CT vyšetrenie v NÚTPCHaHCH Vyšné Hágy

Kontakty:

rdg@vhagy.sk

telefonický kontakt:
052/4414 278 primár odd.
052/4414 346 digitálny RTG, služobná miestnosť, preposielanie do T3C PACS
052/4414 345 pracovisko CT
052/4414 210 pracovisko USG