Čo je TBC?

Čo je tuberkulóza?

Tuberkulóza (TBC) je infekčné ochorenie, ktoré zvyčajne napáda pľúca. Môže však postihnúť ktorýkoľvek orgán. Ochorenie sa šíri vzdušnou cestou. Ak má pacient tuberkulózu dýchacích ciest, môže šíriť choroboplodné zárodky kašľom, kýchaním, spevom (mimoriadne účinné!) alebo aj pri obyčajnej reči. Ktokoľvek vdýchne tieto zárodky, môže sa nakaziť (čiže infikovať) tuberkulózou..
POZOR! Je dôležité rozlišovať nákazu tuberkulózou a samotné ochorenie. Každý, kto je nakazený, má v tele tuberkulózne zárodky. U niekoho obranné mechanizmy dokážu zárodky potlačiť a k ochoreniu nedôjde.
U iných sú obranné mechanizmy nedostatočné a dôjde ku ochoreniu. Tuberkulózny pacient môže zárodky tuberkulózy šíriť na iných ľudí. Preto je dôležité, aby sa čo najskôr dostal k lekárovi.
Nakaziť sa tuberkulózou nie je ľahké. Zvyčajne je potrebné byť dostatočne dlho v blízkom kontakte s chorým jedincom.
Tuberkulóza sa zvyčajne šíri medzi rodinnými príslušníkmi, priateľmi a ľuďmi, ktorí žijú alebo pracujú spolu. Najčastejšie sa rozširuje v uzavretom priestore.
Ak sa niekto nakazí tuberkulózou, neznamená to, že nevyhnutne ochorie. Väčšina nakazených jedincov má obranné mechanizmy vyvinuté dostatočne na to, aby zabránili ochoreniu. Predpokladá sa, že iba 10 % nakazených ochorie v priebehu života.

Kto sa ňou môže nakaziť?

Jednoducho povedané – ktokoľvek. Bez ohľadu na rasu a národnosť. Bohatí aj chudobní. Ľudia v každom veku.
Niektoré skupiny ľudí sú pre mnoho príčin vystavené väčšiemu riziku, že ochorejú na tuberkulózu.
Ide hlavne o tieto skupiny: ľudia v úzkom kontakte s tuberkulóznym pacientom, osoby s celkovo oslabeným organizmom a chorobami ako cukrovka, zaprášenie pľúc – silikóza, pacienti liečení dlhodobo kortikoidmi, podvyživené osoby, alkoholici, narkomani, zdravotnícki pracovníci pracujúci s tuberkulózou. Vo svete tvoria významnú skupinu aj pacienti s AIDS. V mnohých krajinách je práve vysoký výskyt AIDS vyvolávateľom novej epidémie tuberkulózy. (juhovýchodná Ázia, Afrika)

Aký význam má očkovanie?

Pravidelné očkovanie proti tuberkulóze sa u nás povinne vykonávalo do 31.12.2011. Dodnes sa na celom svete vedú rozsiahle debaty o jeho význame. V súčasnosti môžeme povedať, že očkovanie detí výrazne znižuje počet komplikovaných foriem tuberkulózy.
V niektorých krajinách, kde je výskyt tuberkulózy mimoriadne nízky, sa proti tuberkulóze očkujú len niektoré skupiny obyvateľstva. Je však dôležité vedieť, že aj očkovaný človek môže ochorieť na tuberkulózu, ale jej priebeh býva menej závažný ako u neočkovaných.

Aké sú príznaky pri tuberkulóze?

Osoba nakazená tuberkulózou nemá žiadne príznaky. Ak dôjde ku ochoreniu, môže mať niektoré alebo aj všetky z nasledujúcich príznakov: niekoľko týždňov trvajúci kašeľ, pocit neustálej únavy, chudnutie, strata chuti do jedla, zvýšené teploty, vykašliavanie krvi, nočné potenie. Podobné príznaky môžu sprevádzať aj iné ochorenia. Preto diagnózu musí stanoviť lekár.
Je dôležité vedieť, že tuberkulózny pacient sa môže dosť dlho cítiť celkom dobre a kašľať iba občas.

Ako dochádza ku ochoreniu?

Existujú dve možnosti, ako nakazený človek ochorie. V prvom prípade ide o jedinca, ktorý bol nakazený pred mnohými rokmi a po celý čas bol perfektne zdravý. Ku zmene dochádza vo chvíli, keď sa mení jeho celkový zdravotný stav. Môže ísť o cukrovku, nádor alebo AIDS. Rovnako môže oslabenie organizmu vyvolať alkoholizmus, strata domova alebo drogová závislosť. Každá z týchto príčin môže viesť ku celkovému oslabeniu organizmu a z tuberkulóznej infekcie sa stáva tuberkulózne ochorenie. Takto môže dôjsť ku ochoreniu mesiace alebo aj roky po infekcii.
V inom prípade dochádza ku ochoreniu okamžite po nákaze. Vzhľadom na celkovo oslabený organizmus sa tento nedokáže brániť infekcii.

Ako sa tuberkulóza lieči?

Liečba závisí od toho, či ide o tuberkulózne ochorenie alebo iba o infekciu.
Osoby, o ktorých vieme, že boli infikované, ale nie sú choré, môžu dostávať preventívnu liečbu. Táto liečba má za úlohu potlačiť zárodky, ktoré momentálne neškodia, ale mohli by neskôr vyvolať ochorenie. Ide zvyčajne o ľudí, ktorí boli v úzkom kontakte s chorým. Ak sa lekár rozhodne pre preventívnu liečbu, predpíše zvyčajne liek Izoniazid na niekoľko mesiacov. Takáto osoba musí byť pravidelne kontrolovaná.
Tuberkulózne ochorenie si vyžaduje okamžitú liečbu. Dnes máme k dispozícii dostatočne účinné lieky, pomocou ktorých je možné tuberkulózu vyliečiť. Je však bezpodmienečne nutné, aby pacient bral lieky pravidelne a dostatočne dlho. V prípade úspešnej liečby už o niekoľko týždňov prestáva byť šíriteľom ochorenia a niekedy sa už môže vrátiť aj do práce. V každom prípade však musí brať lieky po celú dobu, ktorú určí lekár.
Zvyčajne sa podáva kombinácia troch až piatich liekov po dobu šesť až deväť mesiacov. Aj keď sa väčšina pacientov už po pár týždňoch cíti oveľa lepšie, je nevyhnutné, aby brali lieky až do konca lekárom určenej doby. V opačnom prípade sa ochorenie môže zopakovať a pacient ho môže znova šíriť medzi zdravých ľudí. Často pri tom dochádza k tomu, že tuberkulózne zárodky sa stávajú rezistentnými na podávané lieky (t.j. liek sa stáva neúčinným) a liečba sa tak komplikuje. Môže dôjsť až k tzv. polyrezistentnej tuberkulóze.
Aby lekár mohol posúdiť priebeh liečby, musí pacienta počas celej doby pravidelne kontrolovať. Podávané lieky môžu spôsobovať aj nežiadúce príznaky. V tom prípade musí lekár posúdiť, či možno v liečbe pokračovať tak, ako doteraz, alebo zmení niektorý z podávaných liekov.

Môže tuberkulózny pacient nakaziť iné osoby?

Áno – ak nie je správne liečený. Po začatí liečby sa pacient stáva neinfekčným spravidla za dva až tri týždne. To znamená, že v tom čase už okolie nemôže nakaziť. Aby tento stav vydržal, je nevyhnutné niekoľkomesačnú liečbu dokončiť podľa príkazov lekára.
Ak pacient začal liečbu, berie lieky pravidelne a jeho ochorenie sa zlepšuje, je len malé riziko nákazy od neho. Neinfekčným sa stáva v priebehu niekoľkých dní alebo týždňov.
Choroboplodné zárodky tuberkulózy sa šíria výhradne vzdušnou cestou – kašľaním, kýchaním alebo spevom. Nákaza sa nešíri pri upratovaní pacientových vecí ako je príbor, knihy alebo úprava postele.
Krátkodobý kontakt so zárodkami tuberkulózy zvyčajne nevedie k nákaze. Dochádza k nej najčastejšie pri dlhodobom styku s pacientom.

Čo je polyrezistentná tuberkulóza?

Polyrezistentná tuberkulóza je mimoriadne nebezpečná forma tuberkulózy. Najčastejšie vplyvom porušenia liečebných zásad prestávajú niektoré lieky účinkovať na choroboplodné zárodky. Keďže počet účinných protituberkulóznych liekov je aj dnes veľmi obmedzený, stáva sa liečba takého pacienta veľmi náročnou a až stokrát drahšou než u citlivých zárodkov. Mnohokrát títo pacienti na tuberkulózu zomierajú. Ale ešte predtým môžu nakaziť zdravých ľudí, ktorí sa tak “nevinne” stávajú obeťou tuberkulózy.
Našťastie môžeme polyrezistentných pacientov na Slovensku zrátať na prstoch rúk. Je to vďaka prepracovanému a dodnes fungujúcemu systému dohľadu nad tuberkulózou, o ktorom sa môžete dočítať ďalej na tejto strane.

Ako je organizovaný boj proti tuberkulóze na Slovensku?

Potlačenie každého infekčného ochorenia je dlhodobá záležitosť. Na rozdiel od iných infekcií, kde je hlavným prostriedkom očkovanie, je boj proti tuberkulóze založený na dvoch pilieroch:
Aktívne vyhľadávanie nemocných
Intenzívna liečba pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov

Táto činnosť je v našej republike organizovaná na lôžkových oddeleniach, v liečebných ústavoch a v odborných ambulanciách odboru tuberkulóza a respiračné choroby.
Chorý pacient sa spravidla dostane na niektoré lôžkové oddelenie alebo do liečebného ústavu, kde sa vykonáva prvá fáza liečby. Po nej starostlivosť o pacienta preberá príslušná odborná ambulancia. V našej republike je ich temer sto, a teda nájdeme ich v každom mestečku.
Aby bol zachytený každý tuberkulózny pacient a bol pod odborným dohľadom zdravotníkov sa stará hlavný odborník ministerstva zdravotníctva v spolupráci s krajskými a okresnými odborníkmi. Tento systém je jednou z vecí, ktoré oceňujú odborníci aj z vyspelých krajín. Ak sa nám ho podarí zachovať, môžeme aj naďalej počítať s neustálym poklesom tuberkulózy.

Prečo je jej výskyt u nás vyšší ako v niektorých iných krajinách?

Ak je dnes výskyt tohoto ochorenia u nás vyšší, než napríklad v severských krajinách, je to dané historicky. Nie je možné zlikvidovať tuberkulózu v priebehu krátkeho času. Nakazený človek niekedy ochorie až po dlhých rokoch. Lekárska veda nemá prostriedky na to, aby zistila, kto je nakazený. Výsledky doteraz používaných testov sú v tomto smere neuspokojivé. Najväčšiu časť chorých predstavujú u nás starí ľudia. K ich nákaze došlo často pred desiatkami rokov, čo nemôžeme ovplyvniť. Výsledky našej práce v boji proti tuberkulóze sa výraznejšie prejavia o niekoľko desaťročí, keď dospeje do staroby dnešná mládež, ktorá má už oveľa menšiu možnosť nakaziť sa.
V spomenutých severských krajinách bol výskyt tuberkulózy v čase mladosti dnešných seniorov niekoľkokrát nižší ako u nás. Tento ich “náskok” preto budeme dobiehať ešte pár desaťročí. Pokiaľ sa nám podarí zachovať doterajší systém práce s tuberkulózou a budeme mať dostatok peňazí na lieky, nie je dôvod, aby sa nám to nepodarilo.

Ako sa tuberkulóza lieči?

Aktívne vyhľadávanie nemocných je dôležitou súčasťou práce odborných ambulancií. Tu sa sústreďuje dlhodobá starostlivosť o chorých, ako aj prešetrovanie ľudí, ktorí boli s nimi v dlhodobom kontakte. V tejto skupine sa nachádza najväčšia časť potenciálnych nových pacientov. To umožňuje veľmi účinne prerušiť reťaz tuberkulóznych ochorení.
Intenzívna liečba pod dohľadom zdravotníckych pracovníkov vedie k rýchlemu vyliečeniu pacienta a ďalšiemu dôležitému prerušeniu reťaze tuberkulózy. Vyliečený pacient prestáva šíriť zárodky ochorenia. Liečba tuberkulózy je viacmesačná záležitosť. Je prirodzené, že pacient, ktorý sa po pár týždňoch cíti lepšie, má nutkanie prestať brať lieky. Preto je dohľad zdravotníckych pracovníkov pri podávaní liekov nevyhnutný. Svetová zdravotnícka organizácia považuje tento pravidelný dohľad za najdôležitejšiu súčasť boja proti tuberkulóze.
Liečba tuberkulózy prebieha v dvoch fázach.
Prvá je veľmi intenzívna a spočíva v podávaní niekedy až piatich liekov. U nás sa táto fáza vykonáva temer vždy na lôžkových oddeleniach alebo v liečebných ústavoch.
V druhej fáze sa podávajú dva až tri lieky. Táto liečba sa vykonáva spravidla doma a mali by na ňu dohliadať pracovníci odborných ambulancií.
Vyššie popísaný stav je ideálom. Pri presnom dodržiavaní tohoto režimu sa prakticky všetci pacienti vyliečia a šírenie tuberkulózy sa obmedzuje. Ako vidíme v posledných rokoch, na Slovensku sa nám to darí. Zanedbanie niektorej z týchto činností môže viesť ku rozšíreniu tzv. polyrezistentnej tuberkulózy, ktorá predstavuje v celosvetovom meradle veľké nebezpečenstvo do budúcnosti.