Aktuálna ponuka práce

Pozrite si naše voľné pracovné miesta a reagujte zaslaním svojho životopisu, prípadne využite predpripravený formulár. Momentálne hľadáme spolupracovníkov na nasledujúce pracovné pozície:

 • lekár so špecializáciou na oddelení RDg, min. základný plat 3027,50 EUR
 • lekár so špecializáciou na oddelení centra hrudníkovej chirurgie, min. základný plat 3027,50 EUR
 • lekár na oddelení centra hrudníkovej chirurgie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1816,50 EUR
 • lekár so špecializáciou na oddelení pneumológie a ftizeológie, min. základný plat 3027,50 EUR
 • lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1816,50 EUR
 • sestra na lôžkovom oddelení, min. základný plat 1211 EUR
 • kuchár/kuchárka – vhodné aj pre absolventa, základný plat 968,80 EUR + zákonné príplatky
 • servírka – základný plat 895,00 EUR + zákonné príplatky
 • farmaceutický laborant pre zdravotnícke pomôcky – prax aspoň 1 rok, základný plat 1332,10 EUR + zákonné príplatky
 • nutričný terapeut – základný plat 1147,77 EUR + zákonné príplatky

Minimálny základný plat je uvedený pri uznaní nulovej praxe.

Ponúkané výhody

 • naviac 1 týždeň dodatkovej dovolenky
 • doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – príspevok zamestnávateľa vo výške až 2,5% z príjmu
 • možnosť zaradenia sa do špecializačného odboru po skončení skúšobnej doby – dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 • rizikový – infekčný príplatok ( od 115€ – 145€)
 • skrátený týždenný pracovný čas o 2,5 hod. týždenne oproti ZP
 • sociálne benefity ako príspevok na cestovné, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na kultúrne vyžitie a ďalšie