Aktuálna ponuka práce

Pozrite si naše voľné pracovné miesta a reagujte zaslaním svojho životopisu, prípadne využite predpripravený formulár. Momentálne hľadáme spolupracovníkov na nasledujúce pracovné pozície:

 • lekár so špecializáciou na oddelení centrum hrudníkovej chirurgie, min. základný plat 2605,90 EUR
 • lekár na oddelení centrum hrudníkovej chirurgie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416,30 EUR
 • lekár so špecializáciou na oddelení pneumológie a ftizeológie, min. základný plat 2605,90 EUR
 • lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416,30 EUR
 • lekár na očnom oddelení – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416,30 EUR
 • lekár so špecializáciou na rádiologickom oddelení, min. základný plat 2605,90 EUR
 • lekár na rádiologickom oddelení – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416,30 EUR
 • lekár na oddelení patológie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416,30 EUR
 • sestra na lôžkovom oddelení, min. základný plat 1008,40 EUR
 • sestra na oddelení funkčnej diagnostiky – jednozmenná prevádzka, min. základný plat 1008,40 EUR
 • sestra na očnom oddelení – vhodné aj pre absolventa, nepretržitá prevádzka, min. základný plat 1008,40 EUR

Ponúkané výhody

naviac 1 týždeň dodatkovej dovolenky
doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – príspevok zamestnávateľa 2,5% z príjmu
zaradenie do špecializačného odboru po skončení skúšobnej doby – dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
rizikový – infekčný príplatok ( od 115€ – 145€)
skrátený týždenný pracovný čas o 2,5 hod. týždenne oproti ZP