Aktuálna ponuka práce

Pozrite si naše voľné pracovné miesta a reagujte zaslaním svojho životopisu, prípadne využite predpripravený formulár. Momentálne hľadáme spolupracovníkov na nasledujúce pracovné pozície:

  • primár fyziatricko – rehabilitačného oddelenia , min. základný plat 2719 EUR, minimálne 5 rokov odbornej praxe v odbore
  • lekár so špecializáciou na oddelení centrum hrudníkovej chirurgie, min. základný plat 2605 EUR
  • lekár na oddelení centrum hrudníkovej chirurgie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416 EUR
  • lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416 EUR
  • lekár na očnom oddelení – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416 EUR
  • lekár na rádiologickom oddelení – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416 EUR
  • lekár na oddelení patológie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1416 EUR
  • sestra na lôžkovom oddelení, min. základný plat 1008 EUR
  • sestra na oddelení funkčnej diagnostiky – jednozmenná prevádzka, min. základný plat 1008 EUR
  • sestra na pneumologicko-ftizeologickej ambulancii – jednozmenná prevádzka, min. základný plat 1008 EUR

Ponúkané výhody

dodatková dovolenka 1 týždeň
doplnkové dôchodkové sporenie – príspevok zamestnávateľa 2,5% z príjmu
zaradenie do špecializačného odboru po skončení skúšobnej doby – dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
rizikový – infekčný príplatok
skrátený týždenný pracovný čas o 2,5 hod. týždenne oproti ZP