Aktuálna ponuka práce

Ponúkame Vám tieto voľné pracovné miesta. V prípade, že Vás niektorá z uvedených pracovných pozícií oslovila, neváhajte a reagujte zaslaním svojho životopisu a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru, prípadne využite predpripravený formulár s možnosťou vložiť potrebné dokumenty. Momentálne hľadáme nových zamestnancov na nasledujúce pracovné pozície:

 • LEKÁR/KA
 • lekár so špecializáciou na oddelení RDG, min. základný plat 3260,00 EUR
 • lekár so špecializáciu na očnom oddelení, min. základný plat 3260,00 EUR
 • lekár so špecializáciou na oddelení centra hrudníkovej chirurgie, min. základný plat 3260,00 EUR
 • lekár na oddelení centra hrudníkovej chirurgie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1956 EUR
 • lekár so špecializáciou na oddelení pneumológie a ftizeológie, min. základný plat 3260 EUR
 • lekár na oddelení pneumológie a ftizeológie – vhodné aj pre absolventa, min. základný plat 1956 EUR
 • SESTRA A ĎALŠÍ ZDRAVOTNÍCKY PERSONÁL
 • farmaceutický laborant, min. základný plat 1186,64 EUR
 • sestra na lôžkovom oddelení, min. základný plat 1304 EUR
 • sestra v ambulancii, min. základný plat 1304 EUR
 • sestra na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny, min. základný plat 1304 EUR
 • praktická sestra, min. základný plat 1108,40 EUR
 • nutričný terapeut, min základný plat 1147,52 EUR
 • nutričný terapeut – špecialista, min. základný plat 1304 EUR
 • NEZDRAVOTNÍCKE POVOLANIA
 • kuchár/kuchárka – vhodné aj pre absolventa, základný plat 1037 EUR
 • prevádzkový elektrikár (silnoprúd) ; základný plat 1037 EUR
 • Základná mesačná mzda pre zdravotníckych pracovníkov je uvedená pri uznaní nulovej praxe. K mzdovým nárokom patria všetky zákonné príplatky, ktoré sú uzatvorené v kolektívnej zmluve.

Ponúkané výhody

 • naviac 1 týždeň dodatkovej dovolenky pre všetkých zamestnancov
 • možnosť získať náborový príspevok vo výške 1800 EUR po splnení podmienok
 • príspevok na stravovanie a možnosť stravovania vo vlastnej jedálni ústavu
 • doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) – príspevok zamestnávateľa vo výške až 2,5% z príjmu
 • možnosť zaradenia sa do špecializačného odboru po skončení skúšobnej doby – dohoda o zvyšovaní kvalifikácie
 • rizikový – infekčný príplatok ( od 115€ – 145€)
 • skrátený týždenný pracovný čas o 2,5 hod. týždenne oproti ZP
 • sociálne benefity ako príspevok na cestovné, príspevok na regeneráciu pracovnej sily, príspevok na kultúrne vyžitie, príspevok na regeneráciu pracovnej sily a ďalšie

Všetkým záujemcom, ktorí prejavili záujem pracovať v našom zdravotníckom zariadení vopred ďakujeme za zaslanie žiadosti a životopisu.