Covid-19 testovanie pre verejnosť

Od 1. 7. 2022 MOM v NÚTPCHaHCH pozastavuje svoju činnosť.