Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy bol veľkoryso postavený v prekrásnom prostredí južného úbočia Vysokých Tatier, v nadmorskej výške 1100 m. Projekty boli vypracované v roku 1933 a s výstavbou sa začalo na jeseň roku 1934. Projekt vypracovala pražská firma Ing. Libra a Ing. Kahn, ktorá z poverenia generálneho investora – Ústrednej sociálnej poisťovne – vykonávala autorský aj stavebný dozor. Pri projektovaní sa využili bohaté poznatky a skúsenosti z výstavby podobných zariadení v Európe. Vznikol projekt, ktorý svojou koncepciou a moderným chápaním zodpovedal ďalekej budúcnosti, takže aj dnes patrí ústav medzi moderné zdravotnícke zariadenia v Slovenskej republike.
V prvej fáze výstavby sa v rokoch 1934 – 1935 vybudovali všetky inžinierske siete: bezprašná cesta z Lučivnej do areálu ústavu, železničná vlečka, ktorou sa cez vybudovaný tunel dostali vlaky až k ústavu, 7 záchytných prameňov pitnej vody, prívodné potrubie dlhé 2 km s vodojemom, úpravňa pitnej vody, prípojka elektrického vedenia Svit – Vyšné Hágy, odvodnenie celého areálu, kanalizácia.
V druhej fáze výstavby sa v rokoch 1935 – 1937 postavili liečebné, prevádzkové a ubytovacie objekty: hlavná liečebná budova, infekčný pavilón, prosektúra, centrálna kotolňa s elektrárňou, dielne, práčovňa, garáže, skleník, vrátnica a 4 budovy na ubytovanie pracovníkov. Celkový obstavaný priestor týchto objektov je 202 000 m3. Areál má 1820 izieb, rozsiahle prevádzkové priestory, priestory pre vyšetrovací a liečebný komplement; osadených je tu 2180 dverí, 2050 okien, 4000 svietidiel a dĺžka chodieb presahuje 3000 m.