Telefónny zoznam

052/4414 a klapka: (spojovateľka 052/4414 111)

Fax na preklady medzi zdrav. zariadeniami: +421 / 52 / 4414 720
Pri výpadku tel. ústredne v prípade potreby volajte na tel. číslo 0903 991 107
Ďakujeme

Oddelenie Funkcia / miestnosť Meno Klapka
1. D Chodba 241
1. D Lekári 261
1. D Ordinácia 221
1. D Ordinácia Covid 266
1. D Primár Doc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 284
1. D Vyšetrovňa 261
 
2. A Chodba 232
2. A Lekári 252
2. A Lekári 328
2. A Ordinácia 212
2. A Vyšetrovňa 249
 
2. D Chodba 
2. D Lekári 262
2. D Lekári 
2. D Ordinácia 222
2. D, 3. D Primár MUDr. Róbert Slivka, PhD. 281
 
3. A Chodba 233
3. A Lekári 253
3. A Ordinácia 213
3. A Vyšetrovňa 371
3. A, 2. A Primár MUDr. Peter Kúkoľ 328
 
3. C Chodba (B) 239
3. C Chodba (C) 240
3. C Lekári 260
3. C Lekári (2. p.) 599
3. C Ordinácia 220
3. C, 5. B Primár MUDr. Margita Bučeková 272
 
3. D Lekári 242
3. D Lekári 456
3. D Ordinácia 223
 
4. D Chodba 244
4. D Lekári 297
4. D Ordinácia 224
4. D, 5. D Primár MUDr. Jaroslava Havelková407
 
4. p. hala Vestibul 400
 
5. B Chodba 238
5. B Lekári 348
5. B Ordinácia 218
 
5. D Chodba 245
5. D Lekár 265
5. D Lekár 407
5. D Ordinácia 225
5. D Vyšetrovňa 207
 
7. B Chodba 246
7. B Lekári 268
7. B Ordinácia 217
7. B, 7. C, JIS, Operačné sály Primár MUDr. Valér Havelka 480
 
7. C Chodba 247
7. C Lekári 267
7. C Ordinácia 227
7. C Smenová zdrav. sestra 572
 
Ambulancia pneumologická   293
Ambulancia konziliárov 357
 
Centrum hrudníkovej chirurgie Chirurgická ambulancia 293
Centrum hrudníkovej chirurgie Inštrumentárky 296
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačné sály 311
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačné sály 312
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačný sál I 289
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačný sál II 290
Centrum hrudníkovej chirurgie Operačný sál III 730
Centrum hrudníkovej chirurgie Preväzovňa 6. C 206
Centrum hrudníkovej chirurgie Prípravňa I 291
Centrum hrudníkovej chirurgie Prípravňa II 292
Centrum hrudníkovej chirurgie Prípravňa III 731
Centrum hrudníkovej chirurgie Thorakoskopia 288
Centrum hrudníkovej chirurgie Vedúci inštrumentár  295
 
Chirurgická ambulancia MUDr. Katarína Puškárová 293
 
Ekonomické oddelenie Vedúca EO 418
Ekonomické oddelenie Ekonómka Viera Scholtzová 420
Ekonomické oddelenie Evidencia majetku Jana Šoltýsová 408
Ekonomické oddelenie Finančná učtáreň 419
Ekonomické oddelenie Poverený vedúci EO Ing. Michal Neuwirth 418
 
FRO Elektroliečba 376
FRO Inhalácia 358
FRO Parafín 377
FRO Telocvičňa 378
FRO Vedúca rehabilitácie Bc. Lukáš Kaňa 377
FRO Vodoliečba 375
 
Informátor Spojovateľka 111
 
JIS Lekár 285
JIS Ordinácia 299
JIS Vedúca sestra Mgr. Erika Tkáčiková 385
 
KAIM ARO I 230
KAIM Budiareň 236
KAIM Lekári 256
KAIM Ordinácia 229
KAIM Primár MUDr. Peter Šterbák 274
KAIM Šatňa sestier 481
KAIM Vedúca sestra Mgr. František Tomeček 270
 
Kuchynka 1. D 486
Kuchynka 2. p. 474
Kuchynka 3. A 370
Kuchynka 3. p. 475
Kuchynka 4. D 488
Kuchynka 5. A 479
Kuchynka 5. C 483
Kuchynka 6. B 481
Kuchynka 6. C 484
Kuchynka 7. B 482
Kuchynka 7. C 485
 
Lekárska knižnica Mgr. Mária Kačová 364
 
Mimoústavné zariadenia Materská škola 
Mimoústavné zariadenia Pošta 387
Mimoústavné zariadenia Potraviny pri vrátnici 391
Mimoústavné zariadenia Potraviny v ústave 390
Mimoústavné zariadenia Stanica ŽSR 397
Mimoústavné zariadenia Základná škola 
 
Nemocničná lekáreň Oddelenie liekov pre nemocnicu – kancelária, 1.posch. 705
Nemocničná lekáreň Oddelenie liekov pre nemocnicu – sklad, 1.posch. 386
Nemocničná lekáreň Oddelenie zdravotníckych pomôcok, prízemie492
Nemocničná lekáreň Oddelenie výdaja liekov verejnosti, 4.posch. 726
Nemocničná lekáreň Pracovisko klinického farmaceuta 570
 
Očné oddelenie, 1. A Chodba 231
Očné oddelenie, 1. A Lekári 251
Očné oddelenie, 1. A Ordinácia 211
Očné oddelenie, 1. A Primár MUDr. Jarmila Fabianová 257
Očné oddelenie, 1. A Vyšetrovňa 369
 
Oddelenie funkčnej diagnostiky Bodytest, difúzia 334
Oddelenie funkčnej diagnostiky EKG 330
Oddelenie funkčnej diagnostiky Krvné plyny 331
Oddelenie funkčnej diagnostiky Lekár MUDr. Liana Weincziller 406
Oddelenie funkčnej diagnostiky Nitrograf 335
Oddelenie funkčnej diagnostiky Primár MUDr. Alena Gallová, MBA 280
Oddelenie funkčnej diagnostiky Služobná miestnosť I 331
Oddelenie funkčnej diagnostiky Služobná miestnosť II 339
Oddelenie funkčnej diagnostiky Spirografia 333
 
Oddelenie informatiky Informatik Šimon Biroščák 504
Oddelenie informatiky Referent NIS Bc. Tomáš Koščák 555
Oddelenie informatiky Referent NIS Ing. Vladimír Oravec 505
Oddelenie informatiky Technik Miroslav Ondrejkov 401
Oddelenie informatiky Vedúci odd. informatiky Ing. Jozef Zoričák 359
 
Oddelenie klinickej mikrobiológie Primár MUDr. Tatiana Zajacová 305
Oddelenie klinickej mikrobiológie Myko bakt. 304
Oddelenie klinickej mikrobiológie Myko kultivácie RNDr. Igor Porvazník, PhD.302
Oddelenie klinickej mikrobiológie Nešpecifické kultivácie 307
Oddelenie klinickej mikrobiológie Laboratórny diagnostik  208
Oddelenie klinickej mikrobiológie Serológia 306
Oddelenie klinickej mikrobiológie Služobná miestnosť 314
Oddelenie klinickej mikrobiológie Vedúci laborant Mgr. Gabriela Faixová, MPH 313
 
Oddelenie klinických laboratórií Biochémia 324
Oddelenie klinických laboratórií Denná miestnosť 327
Oddelenie klinických laboratórií Hematológia 319
Oddelenie klinických laboratórií Imunológia 326
Oddelenie klinických laboratórií Krvná banka 320
Oddelenie klinických laboratórií Moče 325
Oddelenie klinických laboratórií Príjem materiálu 327
Oddelenie klinických laboratórií Primár RNDr. Martina Gánovská 286
Oddelenie klinických laboratórií Vedúca laboratória Mgr. Andrea Chovanová 300
 
Oddelenie krízového riadenia a bezpečnosti Krízový manažér Ing. Marián Tocimák 500
 
Oddelenie rádiodiagnostiky Administratíva CT 343
Oddelenie rádiodiagnostiky CT 345
Oddelenie rádiodiagnostiky Digitálny RDg, preposielanie do T3C PACS 346
Oddelenie rádiodiagnostiky Lekári 248
Oddelenie rádiodiagnostiky Primár MUDr. Oksana Dunajová-Jurčová 278
Oddelenie rádiodiagnostiky RDg 6. posch. 342
Oddelenie rádiodiagnostiky Služobná miestnosť 346
Oddelenie rádiodiagnostiky Sonografia 210
Oddelenie rádiodiagnostiky Vedúca RDg Bc. Anna Fabianová 341
 
Oddelenie styku s poisťovňami Referent OSsP 427
Oddelenie styku s poisťovňami Vedúca OSsP Ing. Alena Zoričáková 424
 
Patológia Laboratórium I 316
Patológia Vrchná laborantka  Mgr. Zuzana Štofanová, MPH 317
Patológia Laboratórium III 318
Patológia Lekár 271
Patológia Primár MUDr. Adela Vrbenská, PhD. 258
 
Personalistika a mzdy Mzdové účtovníčky 417
Personalistika a mzdy   416
 
Pneumologická ambulancia 294
Pneumologická ambulancia MUDr. Martina Kravčáková476
 
Popis snímok 361
 
Právne oddelenie Referent pre VO Mgr. Marián Pavelčák 594
Právne oddelenie Referent pre VO a nákup Rudolf Scholtz 403
Právne oddelenie Referent VO a SMŠ Róbert Pastrnák 428
Právne oddelenie Vedúca PO JUDr. Blanka Smolejová 511
 
Prijímacia kancelária 423
 
Sklad CO 432
Sklad kancelárskych potrieb Iveta Jurčová 499
Sklad potravín 2. poschodie Mgr. Anna Prašková 498
Sklad potravín 3. poschodie Mgr. Anna Prašková 496
Sklad potravín Kancelária Mgr. Anna Prašková 494
Sklad technického materiálu Kancelária Iveta Jurčová 448
 
Sociálna sestra Mgr. Mária Kačová 362
 
Spánkové laboratórium 510
 
Stravovacia prevádzka Diétne sestry 460
Stravovacia prevádzka Hlavná jedáleň 470
Stravovacia prevádzka Hlavná kuchyňa 463
Stravovacia prevádzka Jedáleň 3. poschodie 472
Stravovacia prevádzka Jedáleň 8. poschodie 473
Stravovacia prevádzka Mäsiareň 468
Stravovacia prevádzka Stravovacia referentka  461
Stravovacia prevádzka Vedúca Mgr. Eva Kiššáková 458
Stravovacia prevádzka Vedúca servírok Viera Lukáčová 459
Stravovacia prevádzka Vedúci kuchár 462
Stravovacia prevádzka Výdaj stravy 493
 
Technické oddelenie Akumulátor 439
Technické oddelenie Čalúnik 449
Technické oddelenie ČOV 437
Technické oddelenie El. dielňa 443
Technické oddelenie El. rozvodňa 464
Technické oddelenie Elektrikári 440
Technické oddelenie Garáže 436
Technické oddelenie Kino balkón 455
Technické oddelenie Kino javisko 
Technické oddelenie Kino kabína 454
Technické oddelenie Kotolňa 433
Technické oddelenie Manglovňa 430
Technické oddelenie Murári 444
Technické oddelenie Murári sklad 379
Technické oddelenie Práčovňa 477
Technické oddelenie Príjem prádla 429
Technické oddelenie Stolári 441
Technické oddelenie Strojovňa 434
Technické oddelenie Strojovňa – tel. ústredňa 452
Technické oddelenie Úpravňa vody 438
Technické oddelenie Vedúca chyžných 431
Technické oddelenie Vedúci kotolne 432
Technické oddelenie Vedúci OPČ  425
Technické oddelenie Vedúci PTO Mgr. František Ohalek 415
Technické oddelenie Vodoinštalatéri 450
Technické oddelenie Vonkajší 435
Technické oddelenie Výdaj prádla 469
Technické oddelenie Zámočníci 442
Technické oddelenie Zdravot. technik Jaroslav Stromko 395
 
Urologická ambulancia 293
 
Vedenie ústavu Riaditeľ Ing. Slavko Rodák 413
Vedenie ústavu Manažér OS pre chirurgické odboryMgr. František Tomeček270
Vedenie ústavu Manažér OS pre nechirurgické odboryMgr. Jozefína Račeková222
Vedenie ústavu Námestník LPSDoc. MUDr. Ivan Solovič, CSc. 414
Vedenie ústavu Sekretariát Emília Ondrejkovová 413
Vedenie ústavu Vedúci právneho odd. JUDr. Blanka Smolejová 511
 
Vrátnica 
 
Vyšetrovacie zložky Bronchoskopia 351
Vyšetrovacie zložky Bronchoskopia dokumentácia 350
Vyšetrovacie zložky Empyém – V 352
Vyšetrovacie zložky Empyém – Z 353
Vyšetrovacie zložky Gastroskopia 351
 
Zdravotná dokumentácia 366
Zdravotná dokumentácia Archív  365
Zdravotná dokumentácia Popis snímiek 361