TV reportáž RTVS

„Zapožičané“ pľúca.

Slovenskí lekári sa pokúšajú zachrániť pacienta s covidom v kritickom stave inak… mimotelovým obehom. Metódu využili v červenej zóne v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch. Nádej na život sa snažia dať 66-ročnému pacientovi.

Odkaz na video záznam https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/13982#1216